Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Därför ökar glappet mellan reporäntan och boräntan

2012-02-16 09:36

Riksbanken kommenterar den ökande skillnaden mellan reporäntan och bolåneräntorna.

Skillnaden mellan hushållens rörliga boränta och reporäntan har ökat det senaste året. Det beror dels på att bankernas finansieringskostnader har ökat, dels på att bankerna har ökat sina marginaler på bolån.

Det skriver Riksbanken i en fördjupningsruta i den penningpolitiska rapporten.

Men det finns många fler räntor än den rörliga boräntan som har betydelse för ekonomin, till exempelvis boräntor med längre löptid och utlåningsräntor till företag. Dessa räntor har inte ökat lika mycket som den rörliga boräntan.

"Hur penningpolitiken ska förhålla sig till ökningar i olika utlåningsräntor beror på hur dessa tillsammans med andra relevanta faktorer påverkar inflationen och resursutnyttjandet", skriver Riksbanken.

Vid varje penningpolitiskt beslut görs en samlad bedömning av utsikterna för inflationen och resursutnyttjandet som påverkas av en mängd faktorer, däribland utlåningsräntornas utveckling.

"Det är därför inte möjligt att ange hur penningpolitiken bör reagera enbart utifrån det faktum att bolåneräntorna är relativt höga i förhållande till reporäntan", skriver Riksbanken.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom