Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

De nordiska bankerna granskade för svindel

2019-09-16 07:54
Foto: Martina Holmberg / TT

Danske Bank, Nordea och SEB menar att det inte skett några fel dem veterligt.

De nordiska bankerna Danske Bank, Nordea och SEB kan under åren 2012-2015 ha skickat upp till 940 miljoner kronor från den danska skattemyndigheten till personer som inte hade rätt till pengarna.

Det rapporterar den danska public service-kanalen DR och den danska tidningen Børsen med hänvisning till en icke-offentlig rapport från den danska skattemyndigheten rörande den tidigare så kallade bankordningen där affärsbanker på uppdrag av skattemyndigheten hanterade vissa skattefrågor kopplat till aktieutdelning och utländska kunder.

Beloppet uppges kunna adderas till de miljardbelopp som det sedan tidigare är känt att Danmark har svindlats på inom utdelningsområdet.

Enligt granskningen har det skett omfattande fel. Bland annat ska bankerna ha betalt ut samma utdelningsskatt vid flera tillfällen och ha gjort transaktioner med personer i länder där det inte har funnits möjlighet för Danmark att erhålla återbetalning av utdelningsskatt.

Felandelen ska ha varit så hög som 25 procent, och upp till var sjätte krona kan ha varit felaktigt utbetald i systemet som stängdes ned 2015, rapporteras det.

Danske Bank uppger i en kommentar till DR att bankens aktiviteter på området har varit begränsade och att banken inte har skäl att tro att det har förekommit svindel genom den så kallade bankordningen via Danske Bank.

SEB Danmark uppger att banken har skött bankordningen i linje med föreskrifterna från den danska skattemyndigheten. Banken känner inte till att det skulle ha skett omfattande fel, heter det.

Nordea uppger sig inte heller känna igen bilden med omfattande fel kring bankens deltagande i bankordningen.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom