Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Dedicare dubblar vinsten – nu rusar aktien

2017-02-07 09:32
Starka rapporten har satt fart på Dedicares aktie. Foto: All over press

Bemanningsbolaget Dedicare redovisar ett resultat efter skatt på 17,9 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2016 (7,5). Resultatet per aktie uppgick till 2:00 kronor (0:83). Aktien är efter 30 minuters handel upp 22 procent.

Intäkterna uppgick till 189 miljoner kronor (142).

Rörelseresultatet blev 22,5 miljoner kronor (9,7) och rörelsemarginalen var 11,9 procent (6,8).

Resultatet före skatt uppgick till 23,2 miljoner kronor (9,6).

För helårsperioden blev resultatet efter skatt 52,9 miljoner kronor (29,8).

En utdelning om totalt 8:00 kronor per aktie föreslås för helåret 2016 (4:00), där 4:50 kronor är ordinarie utdelning och 3:50 kronor extra utdelning.

Utdelningsförslaget kan ses mot bakgrund av bolagets policy om att dela ut minst 50 procent av nettoresultatet. Förslaget motsvarar 137 procent av nettoresultatet för 2016. Det hänvisar bolaget till "koncernens starka finansiella ställning och en tilltro till koncernens framtida utveckling".

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom