Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Deflamos styrelse vill avyttra verksamheten

2019-01-11 07:30

Styrelsen i det First North-listade Deflamo, som tillverkar flamskyddsmaterial, vill avyttra den befintliga verksamheten.

Styrelsen menar att det saknas förutsättningar för bolaget att på egen hand fortsätta utvecklingen flamskyddsverksamheten.

"Styrelsen gör utifrån investerarintresset vid tidigare gjorda kapitalanskaffningar bedömningen att en fortsatt finansiering av verksamheten i dess nuvarande form inte är realistisk", skriver styrelsens i pressmeddelandet.

Därför menar styrelsen att det bästa för aktieägarna är att försöka avyttra befintlig verksamhet och samtidigt se över förutsättningarna för en förändrad verksamhetsinriktning.

Bolaget bedöms ha rörelsekapital för att fortsätta verksamheten till maj 2018.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom