Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Den sluge kronprinsen

2010-02-19 15:18

Anders Nyrén sågs länge mest som en springpojke i Handelsbanksfären. Inte längre. Nu har en av de skickligaste maktspelarna i näringslivet etablerat sig som nummer två i sfären.

Läs del 2 av intervjun med Anders Nyrén imorgon lördag. Då pratar han vidare om Industrivärdens innehav och hans syn på alliansens styre.

Industrivärdens vd Anders Nyrén är inte jäktad, verkar det. Snarare tvärtom. Hur lång tid har vi på oss för intervjun? Ingen bortre parentes anges. Beskedet blir kort och gott att "vi har tid". Efter intervjun visar Anders Nyrén runt på kontoret på Storgatan i Stockholm. Det är som att vandra omkring i ett museum. Lugnt, stillsamt och med en konstsamling på väggarna som inte skulle skämmas på Thielska. Men vad är det för ett gäng som passerar och stör friden? En guidad visning? Nej, det är ju Sverker Martin-Löf, Carl-Olof By, Bosse Selling och de andra i Skanskas valberedning. Så sänker sig lugnet åter.

Men Industrivärden är förstås inte bara en utsökt samling svenskt 1900-talsmåleri i ett minutiöst renoverat jugendhus. Det är också ett industrimuseum, tänker besökaren i sitt stilla sinne. Transaktioner i den strategiska portföljen är nästan lika sällsynta som kvinnor i bolagets ledningsgrupp. Det senaste decenniet har Industrivärden gjort i snitt två förändringar i portföljen per år (det finns inga kvinnor i ledningen, om någon undrar). Ingen hast i affärsverksamheten heller, alltså.

Anders Nyrén är alltid noga med att påpeka att Industrivärden är en långsiktig aktieägare (i årsredovisningen för 2006 inte mindre än fem gånger, räknade Affärsvärlden ut i en artikel för några år sedan). Han tycker om att likna det vid att Industrivärden springer maraton, medan resten av aktiemarknaden huvudsakligen ägnar sig åt kortdistans. Fast jämförelsen haltar, kan man tycka. Ett maraton är 42 195 meter långt och har ett tydligt slut. Arbetet med Industrivärdens bolagssfär har ingen ändstation. En jämförelse med Sisyfos känns mer relevant, han som i dödsriket tvingades rulla en sten uppför en kulle varje dag bara för att finna den nedrullad igen varje morgon.

Men den stillsamma lunken som besökaren upplever i museet - förlåt, kontoret - bedrar, betonar Anders Nyrén efter att ha läst miljöbeskrivningen ovan. Arbetet sker i portföljbolagen. Nyrén jobbar som ett skållat troll, har redan börjat teckna i kalendern för 2012 och är bara någon dag i veckan på Storgatan, får vi veta. Blotta insinuationen att Industrivärdens folk skulle rulla tummarna på jobbet, verkar irritera honom. Och det är klart att han inte har varit sysslolös. Världen, Sverige och Industrivärden har gått igenom den värsta krisen på minst tjugo år. Flera av portföljbolagen var extremt hårt pressade när försäljningen sjönk till noll inom loppet av några veckor.

Klicka på bilden nedan så kan du se en större version!

Hur kändes det för ett år sedan? Var du orolig?
- Ja, jag var orolig. Men inte för konjunkturen, i första hand, utan för det finansiella systemet. Vi var på gränsen till en finansiell härdsmälta. Hade det blivit en sådan hade det förstås förvärrat konjunkturförloppet ytterligare, säger Anders Nyrén.

Industrivärden påverkades direkt av krisen genom att börskurserna rasade och skuldsättningsgraden for upp långt över bolagets egen målsättning på 20 procent. Men också indirekt genom styrelsearbetet i portföljbolagen. Först Handelsbanken som satt mitt i förloppet, och sedan i industribolagen när man skulle bestämma hur raset i efterfrågan skulle pareras.

Hur var stämningen på styrelsemötena? Låg det panik i luften? Var ni rädda att inte kunna betala löner och räkningar?
- Visst fanns det en oro, men det var inte panikartat. De av oss som varit med i den förra finanskrisen, som var Sverigeorienterad, hade en viss erfarenhet att luta sig mot. Det gjorde att ledningar och styrelser var väldigt problemorienterade och konstruktiva. Men det var intensivt.

Några av portföljbolagen hade tvingats till nyemission om inte räntorna hade sänkts så snabbt och läget hade lättat framåt sommaren. På aktiemarknaden var det inte många som trodde att Industrivärden hade klarat av att delta i en sådan. Men Anders Nyrén håller inte med. Han säger att Industrivärden hade en soliditet på 65 procent när det var som värst och kassaflöden före kostnader runt 2,2 miljarder. Kostnaderna låg på en halv miljard.

- Det är inte så dåligt, tycker han.

- Men det gick otroligt mycket rykten på finansmarknaden om Industrivärden vid den tiden. Om att vi var hårt pressade och till och med att vi skulle vara nära konkurs. Jag fick ägna mycket tid och kraft åt att hantera de ryktena.

Den som emellanåt rör sig i kvarteren runt Stureplan kan bara instämma. Folk på finansmarknaden älskar att prata om Industrivärden. Alla tycker något. Det är fel på skuldsättningsgraden, de gör för få affärer, de gör fel affärer, de borde driva förändringar i portföljbolagen hårdare, de borde lösa upp korsägandet i sfären etc, etc. Varför är det så? Varför tycker folk så mycket? Och varför är de så ofta kritiska?

Anders Nyrén menar att man kan dela upp tyckandet i två fack.

- Dels är det aktiemarknadens syn på oss som är starkt relaterad till vilka transaktioner vi gör. Därutöver finns det de som ser att vi har makt och inflytande över en rad stora, fina svenska bolag.

När det gäller den första aspekten tar Nyrén fram den gamla käpphästen om att bolaget springer maraton.

- Vi uppfattas som tråkiga. Vi har valt att vara långsiktiga. Det har gett och kommer att ge en överavkastning åt våra aktieägare, det är jag övertygad om. Just nu har vi genomlidit en period där vi har legat efter lite, men vi är snabbt på väg att återställa det, säger han.

- När det gäller den andra delen så sticker vi inte under stol med att vi vill ha inflytande. Vi tror att det gagnar de bolag som vi investerar i och därmed Industrivärdens aktieägare.

Men diskussionen är egentligen större än så. Industrivärden och resten av den så kallade Handelsbanksfären är uppbyggd runt ett korsägande som gör att många på aktiemarknaden misstänker att det inte alls är avkastningen till aktieägarna som står överst på agendan, utan en strävan att hålla ihop sfären.

- Vi ger en överavkastning till aktieägarna över tid, så systemet fungerar. Visst är det en ovanlig struktur i dag, men den fungerar så länge den ger god avkastning till ägarna, säger Anders Nyrén.

Systemet ger hur som helst upphov till en så kallad investmentbolagsrabatt i Industrivärden som gör det svårt att gå till aktiemarknaden och få nya pengar i en traditionell nyemission. Därför väckte det viss uppmärksamhet när bolaget nyligen drog in nära 5 miljarder i en konvertibelemission.

Det utöste i sin tur spekulationer om att det antingen var nyemission på gång i något av portföljbolagen, alternativt att Renault stod i begrepp att sälja sina aktier i Volvo och att Industrivärden förberedde sig för att köpa en del av dessa.

- Man kan inte utesluta att det blir nyemission i något av bolagen, men om det sker så är det inte defensivt, för att rädda bolaget. Den tiden är förbi. Om det sker nu så är det med offensiva syften som strukturaffärer eller liknande.

Det gäller enligt Nyrén för Volvo också.

Renault då? Vill de sälja i Volvo?
- Det får du fråga Renault om. Jag har inga indikationer på att det stämmer.

Skulle ni vara intresserade av att köpa i så fall?
- Det kommenterar vi inte. Men du kan notera att vi har köpt i Volvo under ganska lång tid. Billigt ibland och dyrare ibland, men vi har en ganska bra snittkurs som ligger kring 90 kronor. Och nu har vi hur som helst finansiell möjlighet att köpa mer om vi skulle vilja.

I Volvo pågår nu också en intrikat diskussion om hur styrelsen ska se ut framöver, vem som ska ta den tomma stolen efter Finn Johnsson och vem som ska utses till ordförande i april. Affärsvärlden skrev utförligt om detta förra veckan. Louis Schweitzer tippas allmänt få sitta kvar ett år och då lämna plats för Leif Johansson, som i dag är vd. Anders Nyrén blir genomgående under intervjun formell när specifika frågor av den här typen dyker upp. Men ofta kan man ändå ana sig till vad han tycker.

- Det är valberedningens sak att nominera styrelsemedlemmar och ordförande och det är viktigt att visa respekt för den traditionen. Samtidigt har jag i Volvos styrelse varit med om att utse Louis Schweitzer, säger han.

Så du tycker att det är en bra kandidat för att fortsätta?
- Absolut.

Och rent principiellt. Vad tycker du om att en vd i ett bolag blir ordförande?
- Jag tycker man ska akta sig för att ha för mycket principer och i stället vara pragmatisk. Det är en person- och situationsfråga. Det finns exempel när det har fungerat alldeles utmärkt, det finns exempel när det kanske inte har fungerat lika bra. Men jag tycker att det är fel att dra allt över en kam och säga att det är lämpligt eller olämpligt.

Han konstaterar att Industrivärden till skillnad från de stora institutionerna inte har någon ägarpolicy utan agerar erfarenhetsbaserat och anpassar sig efter varje situation. Han säger också att Industrivärden inte ska göra som Investor och slå sig på private equity, alltså stora investeringar i onoterade bolag. Affärsmodellen är och förblir att vara ägare till stora noterade bolag.

Så går vi igenom Industrivärdens portfölj som består av några av "Sveriges största och finaste bolag", något som Anders Nyrén aldrig försitter ett tillfälle att påpeka. Handelsbanken har länge varit stjärnan bland de svenska bankerna, inte minst under denna och förra krisen. Risken finns förstås att banken riskerar att bli frånåkt på börsen igen när de branschkollegor som fått hjälp av staten kommer ordentligt på fötter. Här väntar inga överraskningar, av Anders Nyrén att döma.

- SHB har en standing och rating som gör att banken har goda villkor och möjligheter att finansiera sig både kort och långt och därmed har goda möjligheter att expandera. Jag är glad att Handelsbanken slipper problemet med att ta sig ur statliga stödåtgärder.

Läs del 2 av intervjun med Anders Nyrén imorgon lördag. Då pratar han vidare om Industrivärdens innehav och hans syn på alliansens styre.

Jon Åsberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom