Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

"Det är en unik situation"

2009-03-09 14:33

Trots exportstödsinriktningen har statliga SEK gått på flera minor i finansbranschen de senaste månaderna. Här är förklaringen till ägarinhoppet i Swedbank.

Statliga SEK, tidigare Svensk Exportkredit, har drabbats av flera smällar det senaste året. Men förlustengagemangen är i första hand inte kopplade till exportföretag utan finansbolag som Glitnir, Lehman Brothers och nu också Swedbank.

På måndagen kom det överraskande beskedet att SEK är en av de stora långivarna till Sparbanksstiftelserna. Uppgiften om krediten blev offentlig när SEK flaggade upp för ett innehav på 25,5 miljoner aktier, cirka 3,3 procent av Swedbank, som skuldsatta Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB tvingades lämna ifrån sig i helgen.

Även den borgerliga regeringen togs på sängen av det nya statliga innehavet. Finansmarknadsminister Mats Odell konstaterade inför en skara journalister ”att många säkerligen blev förvånande över att SEK hade lånat ut pengar till Sparbanksstiftelserna, men det är en fråga som måste ställas till dem.”

Förvåningen kan förefalla berättigad för SEK:s uppdrag är, enligt vad som står först på bolagets hemsida, att ”säkerställa tillgång till finansiella lösningar för export och infrastruktur.”

Vad har krediter till Sparbanksstiftelserna med det att göra, vd Peter Yngwe?
- Vi gav lånet för drygt ett år sedan, i början av 2008. Långt innan någon nyemission var aktuell.

Vad gällde lånet?
- Det kan vi inte kommentera men det fanns ingen direkt exportaffär med i bilden.

Vad användes pengarna till?
- Vad förvaltningsbolaget har gjort med pengarna vore fel av mig att uttala mig om, säger Peter Yngwe.

Enligt honom är SEK:s gamla namn, Svensk Exportkredit, delvis missvisande:

- Ja, det kan man säga. Vi heter numer SEK och vi bedriver en kommersiell verksamhet på marknadsmässiga grunder. Bland annat har vi utlåning till den finansiella sektorn, säger Peter Yngwe som flera gånger betonar att bolaget inte bara riktar in sig på den exporterande delen av svenskt näringsliv:

- Vi främjar näringslivets utveckling och internationella konkurrenskraft genom att tillhandahålla långsiktigt hållbara finansieringslösningar.

Enligt Mats Odell finns en diskussion inom departementet om att de 25,5 miljoner aktierna kan komma att flyttas till andra statliga händer. Den diskussionen duckar Peter Yngwe för. Han säger i stället att:

- Det är en unik situation som har inträffat. En speciell situation. När detta nu har inträffat kommer vi att agera ansvarfullt i samråd med våra ägare.

Minan med Swedbankaktier är inte den enda som SEK har gått på under det senaste halvåret. Av bolagets färska bokslutskommuniké framgår dessutom att bolaget råkar ha exponering mot flera av de skandaler som drabbat världens finansmarknader under det senaste halvåret.

I strävandena efter att främja svenskt näringsliv har bolaget därför tvingats skriva ned finansiella tillgångar med 562 miljoner kronor under fjolåret, heter det i bokslutet.

Av det beloppet är 388,7 miljoner kronor relaterade till en exponering mot isländska Glitnir Bank och 135 miljoner kronor relaterade till en så kallad CDO, framgår det av bokslutskommunikén.

CDO:er, Collaterilazed Debt Obligations, är det senaste årets sämsta papper att äga och anses vara den typ av obligation som slutligen fick kreditmarknaden att implodera.

Lånet till Glitnir rör, enligt Peter Yngwe, en infrastrukturrelaterad affär i isländsk energimarknad. Enligt Yngwe handlar det om en satsning inom vattenkraft eller markvärme.

Som om inte dessa innehav vore nog har SEK dessutom en exponering mot kraschade Lehman Brothers som ”är betydande”. Någon reservation har ännu inte gjorts för dessa innehav. SEK och Peter Yngwe bedömer att bolaget inte kommer att "drabbas av någon väsentlig kostnad”, som det uttrycks i bokslutskommunikén.

Calle Froste

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom