Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

”Det är köpläge på börsen just nu”

2011-08-03 12:52

Börsanalytikern Anders Haskel på Case Asset Management säger till Affärsvärlden att det nu råder köpläge på den lågt värderade Stockholmsbörsen. Så här resonerar han.

Står vi inför en konjunkturinbromsning?
- Det tycker jag är tydligt med stöd av flera indikatorer, bland annat Inköpchefsindex. Även delårsrapporterna från företagens sida visar att det sker en inbromsning. Så det känns tydligt, säger börsanalytikern Anders Haskel till Affärsvärlden.

Vilken är den tydligaste signalen?
- Det är Inköpschefsindex men även arbetsmarknaden som inte tar fart i USA, de krav på ytterligare åtstramningar för att komma till rätta med budgetunderskottet i Sydeuropa samt privatkonsumtionen i USA.

Riksbanken har tidigare indikerat att räntan ska höjas ytterligare. Tror du att man höjer?

- Man ska minnas att Riksbanken fortsatte att höja räntan efter det att Lehman Brothers föll 2008. Men jag tror det är orimligt att fortsätta höja räntan i den takt som Riksbanken indikerade bara för några månader sedan.

Så för att få snurr på ekonomin kan inte räntan höjas?
- Ja precis, i och med att den svenska räntan redan höjts har man skapat ett visst utrymme för att kunna ta paus ett tag och invänta kommande utveckling. Inflationssignalerna i Sverige är inte så alarmerande att man behöver sätta den höjningstakt som tidigare indikerats.

Börsen är historiskt lågt värderad nu, vad behövs för att börsen ska lyfta?
- Det måste komma till bättre signaler för konjunkturen. Får vi se det kan det underlätta. Men en låg värdering i sig räcker inte. Jag tror inte att marknaden ändrar inställning bara för att det är P/E 11 på börsen. Det krävs stöd av bättre makrosiffror så att det inte verkar som att vi går rakt ner i en ny recession.

Du är till skillnad från många analytiker och investerare positiv till börsen och anser att det råder köpläge?
- Ja, det är köpläge på börsen just nu om man har en placeringshorisont på 12 månader. Förmodligen även på sex månaders sikt.

Det vänder upp så pass snart?
- Det tror jag. Man kommer nog inte kunna göra en bra affär på en månads sikt. Men på 6-12 månaders sikt är det köpläge.

Vad säger du till de som går i säljtankar?
- Det är alltid den enskilda ekonomiska situationen som avgör. Men om man inte behöver sälja ska man inte drabbas av panik i det här läget.

Vad är det som kommer se bättre ut om ett år?
- Det bygger på en tro att den globala ekonomin inte faller ner i en recession. Även om tillväxten är svag kommer vi då se att företagen håller upp vinsterna. Det behövs inte särskilt tydliga positiva singaler för att konjunkturen ska vända. Det vi såg vintern 2009 var att små enskilda positiva signaler räckte för att skapa en kraftig uppgång, långt innan vi kunde se att konjunkturen var på väg att förbättras.

Är det någon särskild bransch som visar vägen ur nedgången?
- I ett sådant läge är det Industriaktier som nu tagit mycket stryk som då kommer att gå bättre igen.

Jonas jonas_melzer

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom