Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Det hemliga bolaget bakom EQT-affären

2008-05-27 21:00

Ett hittills okänt holländskt bolag var den hemliga köparen av EQT Partners, med vd Conni Jonsson och över 100 miljarder kronor under förvaltning. Det visar den färska årsredovisningen för det svenska "frontbolaget".

I februari i fjol fylldes tidningarna med stora rubriker: "Investor säljer EQT". Det var inte konstigt att det blev uppståndelse. Den av Wallenbergsfären grundade private equity-gruppen är en av Nordens största bolagsägare. I sina riskkapitalfonder har EQT värden på över 100 miljarder kronor.

Då, i februari, sålde sfärens maktbolag Investor 36 procent av bolaget EQT Partners AB för 290 miljoner kronor. Köpare var "ledande befattningshavare (partners) i EQT Partners AB". Vilka dessa var angavs inte. Det sades bara att "köparna" redan ägde 33 procent av bolaget.

Affärsvärlden kunde redan den 27 mars 2007 avslöja att bakom de 33 procenten fanns ett företag registrerat i Nederländerna med det mystiska namnet CBTJ Financial Service. Vem som ägde CBTJ och om det var det som var köparen ville inte EQT:s informationschef Johan Hähnel svara på då.

Den årsredovisning för EQT Partners AB som nyligen lämnats in till Bolagsverket visar att det inte alls var CBTJ som köpte aktieposten. Köparen var ett annat bolag i Nederländerna: EQT Partners BV. Det framgår också att detta bolag i samma svep tagit över CBTJ:s 33 procenten.

Den hemliga köparen, EQT Partners BV, har aldrig förekommit i svenskt press. Och dyker bara upp med en träff på Google - på Investors hemsida. Det visar sig att affären faktiskt finns beskriven i det värderingsutlåtande som revisionsfirman Öhrlings presenterade vid Investors bolagsstämma 2007. Det var bara ingen som uppmärksammade saken.

Det visar sig alltså nu, drygt ett år senare, att försäljningen av EQT:s rådgivningsbolag inte var en affär - utan två.

n Investor sålde 36 procent i EQT Partners AB till EQT Partners BV.

n EQT Partners BV köper sedan även CBTJ:s 33 procent i samma bolag.

Köpeskillingen i den sistnämnda affären har Affärsvärlden inte lyckats ta reda på. Inte heller vilka som äger bolagen, eller om det ens är samma personer.

Det som talar emot att det är samma ägare är att CBTJ grundades så tidigt som november 2002. Det visar uppgifter från det nederländska bolagsverket. Antalet delägare i EQT var avsevärt mindre än vid affären i fjol. Vi kan anta att det nya bolaget har fler partners som delägare. Slutsatsen i så fall blir att ägarna till CBTJ cashade hem i affären. Var priset per aktie detsamma som Investor fick betalt, handlar det om 265 miljoner kronor.

Vad är då köparen EQT Partners BV för företag? Enligt det nederländska bolagsverket KVK grundades bolaget den 5 januari i 2007, då under namnet EQT Mezzanine II. Den 20 februari blev namnet ändrat till det nuvarande - bara två dagar innan affären med Investor.

EQT Partners BV:s adress är ett kontorshus på flygplatsen Schiphol i Amsterdam och har ett totalt kapital på 100 000 euro (1 miljon kronor). Styrelsemedlemmar ("commissarissen") är EQT Partners vd Conni Jonsson, Kinachefen Fredrik Åtting, tysken Michel Föcking samt tidigare vice vd - och numer också ordförande - Jan Ståhlberg.

Det är lätt att få intryck av att EQT Partners BV, med sin hastigt ihoprafsade firma och obetydliga kapital, är en marginell företeelse. Inte så konstigt. Affärsvärlden har i flera artiklar visat att EQT Partners AB bara var toppen på ett isberg. Exakt vart de enorma summor som EQT-gänget drar in tar vägen är oklart.

Delägarna har under åren tjänat miljardbelopp i olika former av avgifter och resultatandelar på sina skickliga affärer. Bara en bråkdel har gått till det svenska bolaget för att betala lönerna till de 140 anställda. EQT Partners AB saknar dessutom all juridisk och ekonomisk makt över portföljbolagen, och är formellt bara rådgivare åt EQT:s rådgivare.

Den färska årsredovisningen visar att EQT Partners AB under 2007 omsatte 555 miljoner kronor med vinst på beskedliga 78 miljoner kronor. En bråkdel av de verkliga intäkterna i EQT-systemet.

Vilka organ som har den verkliga juridiska och ekonomiska makten i EQT och dess fonder säger riskapitalbolaget ingenting om på sin hemsida eller i årsredovisningen. Inte heller vilka som tar emot merparten av summorna. Affärsvärlden har tidigare visat att det finns en uppsjö EQT-anknutna bolag i Nederländerna och skatteparadiset Guernsey. Men den fullständiga strukturen är okänd.

Fördelningen av makten och pengarna i EQT - en av Sveriges absolut tyngsta och viktigaste ägargrupper - är alltså även i fortsättningen en gåta.

Anders Billing

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom