Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

”Det saknas tålamod”

2018-10-10 18:00
Alejandro Arevalo förvaltar Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond och Jupiter Global Emerging Markets Short Duration Bond Fund. Foto: Jörgen Appelgren

Alejandro Arevalo förvaltar Jupiters tillväxtmarknadsfond. För Affärsvärlden berättar han om varför man ska fortsätta investera i tillväxtmarknader och varför BRIC-länderna har dött ut.

Varför började du på Jupiter för två år sedan?

– I november har jag varit där i två år. Jag kom dit för att sätta upp en desk med fokus på tillväxtmarknader, emerging markets. De sista två åren har vi lanserat två produkter och anställt flera analytiker. I mars förra året lanserade vi en global tillväxtmarknadsfond för företagsobligationer, Jupiter Global Emerging Markets Corporate Fond, och i september förra året – en fond med kortare investeringshorisont på max tre år, Jupiter Global Emerging Markets Short Duaration Bond Fund. Den senare är mer flexibel då den kan investera i statsobligationer, företag och lokala valutor.

Generellt ska man väl hålla sig borta från tillväxtmarknader så som det ser ut nu?

– Nej, jag tycker man måste ha en diversifierad syn på tillväxtmarknader och se varje land för sig. Det finns flera externa faktorer som påverkar emerging markets just nu. Vi har ett eskalerande handelskrig där Donald Trump har sagt sig vara beredd på att införa tullar på varor som importeras från Kina till ett värde om totalt 500 miljarder dollar. Det är inte heller särskilt tydligt vad han vill uppnå, utan ganska nyckfullt – inte minst för flera tillväxtländer. Sedan har vi USA:s centralbank, Federal Reserve, som vill fortsätta med räntehöjningarna för att vara bättre rustade vid eventuell recession, där de måste ha ränteverktyg för att kunna kickstarta ekonomin igen. Högre räntor innebär högre dollar vilket generellt är dåligt för tillväxtländer men främst för länder med stora statsskulder som Turkiet och Argentina.

Men att hänvisa till externa faktorer gör ju att länderna inte har eget ansvar? Argentina är till exempel ett land som återkommande hamnar i ekonomisk kris.

– Jo. Men när talade vi till exempel om BRIC-länderna senast? Det är bara fem år sedan vi talade om de fragila fem. Nu befinner de sig på helt olika ställen. Det går inte att slå ihop Brasilien, Ryssland, Indien och Kina längre. Jag tycker det saknas tålamod bland investerare och Argentina är ett övertydligt exempel på det. När Mauricio Macri valdes till Argentinas president i slutet av december 2015 var han snabbt investerarnas favorit. Han lovade att genomföra flera reformer men han har inte fått tid till att genomföra dem. I stället för att låta politiker implementera reformer i långsam takt blev investerarna otåliga för att reformarbetet gick för långsamt, ett synsätt som genast straffade landet. Generellt betalar tillväxtländer en slags premium jämfört med USA i en tid då lågräntemiljön förändras, vilket påverkar läget för hela emerging market.

Hur investerar ni i det här läget?

– Vi är försiktiga under resten av 2018, vilket framför allt beror på externa faktorer som starkare dollar, och med tanke på väntade räntehöjningar kommer intresset för dollarn att öka och stärkas ytterligare. Vi har minskat i Sydamerika och ökat i mindre volatila regioner i Mellanöstern, exempelvis Kuwait och Förenade Arabemiraten. I många länder i Sydamerika är osäkerheten stor då vi har flera tunga presidentval i Colombia, Mexiko och Brasilien. I Asien har vi investerat mer säkert i Hongkong, Sydkorea och Singapore – ställen vi kan vara på tills stormen har passerat, där det också finns stark lokal support. I Asien finns också stark retailsektor som går bra. Om du ser på våra fonder har den genomsnittliga kreditratingen av fonderna gått upp två steg upp sedan årsskiftet, vår short duration bond fund har gått upp från BB till BBB- och vår corporate låg tidigare på BB- och är nu BB+. Vi har samma yield som tidigare men bättre genomsnittlig kreditrating för fonderna. Om vi tittar på sektorer handlar det om hur vi ser på makroläget. Jag gillar fortfarande verkstadsindustrin, retail och konsumtionsbolag. Det fortsätter att gå bra och vi ser också hur fler konsumenter är villiga att låna till konsumtion.

Alejandro Arevalo

Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond

Förvaltat kapital (AUM): 972 milj kronor (per 31/8 2018).

Utveckling i år (YTD): –1,5 procent.

Utveckling sedan start: +5,5 procent.

Jupiter Global Emerging Markets Short Duration Bond Fund

Förvaltat kapital (AUM): 513 milj kr.

Utveckling i år (YTD): –0,3 procent.

Utveckling sedan start: 0,5 procent.

Helene Rothstein

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom