Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Detaljhandeln starkare än väntat i juli

2019-08-28 09:40
Foto: David Cliff / SOPA Images/Sipa USA/TT

Försäljningsvolymen i detaljhandeln, i fasta priser och kalenderkorrigerad, steg 4,3 procent i juli, jämfört med samma månad föregående år.

Det visar statistik från SCB.

Enligt Infront Datas prognosenkät väntades försäljningen ha ökat med 3,3 procent.

Dagligvaruhandeln minskade 0,4 procent medan sällanköpsvaruhandeln steg 7,9 procent.

Jämfört med månaden före ökade detaljhandelsförsäljningen med 0,4 procent i juli.

Under den senaste tremånadersperioden (maj-juli) var den säsongsrensade försäljningsvolymen 0,2 procent högre än närmast föregående tremånadersperiod (februari-april).

I juni steg detaljhandeln med reviderade 3,4 procent i årstakt (+3,8).

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom