Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

DI: Köpläge i Dedicare

2016-06-13 07:42
Marginalpress. Efter flera kvartal med förbättrad lönsamhet visade Dedicares senaste rapport på ett stort marginaltapp. En förklaring är att sjuksköterskebristen driver upp lönerna. Foto: LEIF R JANSSON / TT

Dagens Industri ser köpläge i vårdbemanningsbolaget Dedicare. Det framgår av måndagens upplaga av tidningen.

Faktorer som talar för aktien är bra direktavkastning och det behov av vårdpersonal som tydligt visat sig finnas, åtminstone i Sverige. I Norge är tillväxten mer sval, vilket är en risk värd att beakta.

Rörelsemarginalen anses dock vara under press då Dedicares avtalsstruktur inte ger utrymme för prisökningar i takt med löneökningarna för läkare och sjuksköterskor. Det tvingar bolaget att bli mer effektivt, framgår det.

Även den politiska arenan innebär en risk och beroendet av politiska beslut ska ge en rabatt på värderingen, vilket Di anser att det redan gör.

2015 års utdelning på 4 kronor kryddades av att man avyttrade omsorgsverksamheten i Norge som gav en extrautdelning på 2,30 kronor.

Men man ser att ordinarie 1,70 kronor bör kunna höjas till 2,00 kronor och det innebär närmare 5 procent i direktavkastning.

En stor nettokassa är att räkna med, så länge bolaget "inte stöter på allvarliga problem". I kombination med att bolaget har ett lågt kapitalbehov talar det för att Dedicare förblir en fortsatt generös utdelare.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom