DI: Sälj teknikbolaget

2016-01-25 06:59 Affärsvärlden SIX
Foto: Magnus Elgquist/Mycronic

Dagens Industri rekommenderar sälj i Mycronic, framgår av en analys i måndagens utgåva av tidningen.

Tidningens reporter Jan Glevén bedömer risken för att bolaget befinner sig på toppen av en högkonjunktur som stor, något som en välfylld orderbok och stor kassa talar för.

"Elektronikindustrin är på många sätt komplex och cyklisk i sin natur. Under senare tid har vi kunnat notera prispress på mobila bildskärmar och en tydlig inbromsning av efterfrågan från Kina. Det är nyckelfaktorer som inte gynnar Mycronic", skriver Glevén.

Ökad ekonomisk osäkerhet riskerar också att leda till att Mycronics kunder tvekar inför investeringar och i stället väljer att behålla befintlig produktionsutrustning.

I en summering får Mycronic plus på följande faktorer: högutdelare, uppköpskandidat samt hög innovationskraft. Minusfaktorerna är: cyklisk marknad, avtagande tillväxt och prispress.

Givet de osäkra vinstutsikterna anser Dagens Industri att ett p/e 17 är i överkant, varför aktien får säljråd.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom