Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Dist IT visar förlust

2019-08-16 08:59

Dist IT redovisar ett resultat efter skatt på -2,6 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019 (6,6).

Resultatet per aktie uppgick till -0:59 kronor (0:18).

Rörelseresultatet blev -3,6 miljoner kronor (8,3).

Rörelseresultatet har belastats med omstruktureringskostnader om 15,6 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 532 miljoner kronor (514). Omsättningstillväxten var 3,5 procent.

Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till -16,1 miljoner kronor (-37,4).

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom