DNB Bank: Den svenska tillväxttoppen har passerats

2016-01-29 09:18 Affärsvärlden SIX

DNB Bank spår att den svenska ekonomiska tillväxten har passerat toppen och att det blir en beskedligare takt de kommande åren.

"Den internationella utvecklingen kommer inte att ge ytterligare stimulans och särskilt lägre tillväxt i EMU, Norge och Kina kommer att dämpa exporttillväxten. Det faktum att den internationella tillväxten är fortsatt måttlig kommer också sannolikt minska viljan att investera", skriver banken i en ny konjunkturbedömning.

BNP-tillväxten förväntas ha uppgått till 3,3 procent under 2015. Därefter förväntas en tillväxt på 2,4 procent under 2016, 2,1 procent 2017, 1,9 procent 2018 och 1,8 procent 2019.

Arbetslösheten förväntas sjunka till 6,8 procent 2016, vara kvar vid 6,8 procent 2017 och därefter öka till 7,1 och 7,2 procent 2018 och 2019.

Kärninflationen bedöms ligga på 1,6 procent i år och nästa år, på 1,2 procent 2018 och på 1,2 procent 2019.

Vidare uppger DNB Bank att det är sannolikt att Riksbanken kommer att intervenera på valutamarknaden och sänka räntan ytterligare, med anledning av utsikter om en något starkare krona de kommande åren.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom

Bostad & fastighet