Dollar återhämtar sig

2017-01-11 16:44
Dollarsedlar. Foto: All over press

Europeiska statspappersräntor sjönk något i längre löptider i onsdagens handel, dollarn fortsatte samtidigt att återhämta sig mot andra valutor medan marknadsaktörer avvaktade vilka besked som kan komma från USA:s tillträdande president Donald Trump vid den presskonferens han väntas hålla omkring klockan 17.00.

Donald Trump har inte hållit någon presskonferens sedan han vann valet, utan främst använt Twitter som sitt enkelriktade kommunikationsforum.

Frågor som kan komma upp på onsdagen är hur han ser på Obamacare, utnämningarna av ministrar, intressekonflikter, relationen till Ryssland, handelpolitiken och immigrationen.

Amerikanska statspappersräntor steg något på onsdagen i avvaktan på vilka besked USA:s näste president kan komma att ge. Vid svensk stängning noterades den amerikanska tioårsräntan till 2,39 procent, 2 punkter högre jämfört med vid samma tid på tisdagen.

Svenska statsobligationsräntor sjönk svagt i längre löptider på onsdagen, tioårsräntan ner 1 punkt, till 0,58 procent. Räntegapet mot den tyska motsvarigheten minskade till 7 punkter, till 24 punkter, beroende på att jämförelsen nu görs mot en ny tysk obligation med längre löptid.

Euro handlades i stort sett oförändrat mot kronan, till 9:58, medan dollarn stärktes knappt 11 öre, till 9:15. TCW-index steg till 132,31 (131,95).

Svenska marknadsaktörer avvaktar viktiga besked på torsdagen, i form av december-KPI från SCB och protokollet från Riksbankens penningpolitiska möte i december, som kan ge ny vägledning om utsikterna för den svenska penningpolitiken.

Enligt SME Direkts prognosenkät, och Riksbankens egen prognos, väntas KPIF-inflationen ha stigit till 1,8 procent i december, från 1,6 procent i november. Det skulle i så fall vara i paritet med den högsta ökningstakten på drygt fem år (1,8 procent i april 2011) och inflationstakten har inte varit högre sedan december 2010 (2,3 procent).

Eventuella slutsatser om kommentarerna i Riksbanksprotokollet kanske också bör betraktas i ljuset av det faktiska inflationsutfallet.

Data från Storbritannien på förmiddagen visade att industriproduktionen 2,1 i november jämfört med i oktober, vilket var klart högre än de +1,0 procent som väntades enligt Bloomberg News prognosenkät. Produktionen i tillverkningsindustrin steg samtidigt 1,3 procent, väntat +0,5 procent.

Samtidigt ökade dock underskottet i handelsbalansen mer än väntat i november, till 12,2 miljarder pund (väntat 11,2). Ett svagare pund hjälper visserligen exporten, men gör också importen betydligt dyrare.

Enligt en beräkning från konjunkturinstitutet NIESR steg brittisk BNP 0,5 procent under fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet 2015. Under helåret 2016 beräknas BNP ha ökat 2 procent, vilket skulle vara i linje med den långsiktiga potentialen. Enligt NIESR var dock tillväxten obalanserad, med en robust privatkonsumtion som kompenserade för svagheter i andra sektorer.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom