Dollarkursen faller

2016-02-01 16:04 Affärsvärlden SIX

Den amerikanska dollarn har försvagats successivt under måndagen och deprecieringen tilltog efter att Markits PMI för den amerikanska tillverkningssektorn presenterats.

Indexet steg till 52,4 från föregående månads 51,2, men var dock lägre än preliminära 52,7 och marknadens förväntan om 52,5. December månads utfall var det lägsta på över tre år.

"Trots en viss uppgång är januaris utfall ett av de värsta under de senaste två åren, vilket understryker den i nuläget svåra situationen för tillverkningssektorn", kommenterar Markits chefsekonom Chris Williamson.

Statistik över privata inkomster och konsumtion hade dessförinnan mottagits med ro. Privatkonsumtionen var förvisso något under förväntan i december, men reviderades samtidigt upp för föregående månad. Inkomsterna steg med 0,3 procent i månadstakt, i linje med förväntan.

ISM-index inkom vid 48,2 för januari, endast marginellt högre än föregående månads 48,0 och förväntan på 48,1. Nordea noterar att utfallet var det tredje i rad under expansionsstrecket, men banken ser samtidigt försiktiga tecken på att det värsta kan vara över för den amerikanska tillverkningssektorn.

"En ökning i det framåtblickande indexet för nya order till över 50-strecket pekar på att ISM-index kan komma att hamna något över 50 under de kommande 1-2 månaderna", resonerar Nordea.

Barclays instämmer och påpekar att även produktionsindex hamnade över expansionsstrecket. Banken har dock en försiktigare prognos för tillverkningssektorn framöver, med anledning av dollarstyrkans effekt på konkurrenskraften.

"Vi förväntar oss att denna trend kommer att fortsätta i det korta perspektivet", skriver Barclays.

Vidare var investeringarna inom USA:s byggsektor endast upp med 0,1 procent i december jämfört med månaden innan, mot väntade +0,6 procent. Föregående månads utfall reviderades även ned något.

I övrigt på valutamarknaden har den svenska kronan stärkts något sammantaget.

Obligationsräntorna avslutade vid i stort oförändrade nivåer efter inledande nedgångar. Riskaversionen återvände till finansmarknaderna under måndagen efter än lägre kinesiska inköpschefsindex.

För euroområdet som helhet inkom det definitiva inköpschefsindexet i linje med det preliminära vid 52,3. Indexet konsoliderade därmed december månads utfall som var det högsta på ett och ett halvt år, noterade Barclays Capital. Spanien stack ut på den ljusa sidan.

Sveriges inköpschefsindex för tjänstesektorn sjönk från 56,0 till 55,5 i januari. Marknaden hade räknat med att indexet skulle ligga kvar vid 56,0 enligt SIX News analytikerenkät.

"Det står i kontrast med Konjunkturinstitutets förtroendeindikator som rusade till den högsta historiska nivån om 120,8 i januari, vilket indikerar en mycket starkare situation än normalt i Sveriges tillverkningsindustri", kommenterade 4Cast efter statistiken.

"Nedgången drevs av lägre indextal för orderingång och produktion, som dock låg kvar i tillväxtzonen med marginal. Industrikonjunkturen har inlett året positivt med en stadig tillväxttakt, stigande efterfrågan och optimistiska produktionsplaner. Mot detta ställs dock fallande rå- och insatsvarupriser", uppgav Swedbank och Silf som sammanställer indexet.

Kinas officiella inköpschefsindex sjönk från 49,7 till 49,4 i januari, vilket var något svagare än väntade 49,6. Såväl delindex för nya order, produktion som export minskade.

"Kinas ekonomi står fortsatt inför stark motvind", kommenterade Xhou Hao, ekonom på Commerzbank. Ekonomen tillade att "Kina behöver fortsatt aggressiv finans- och penningpolitik för att motverka svagheten".

Kinas officiella inköpschefsindex för tjänstesektorn sjönk å sin sida från 54,4 till 53,5. Det kinesiska inköpschefsindexet från Markit steg däremot från 48,2 till 48,4.

"Delindex visade en mjukare nedgång i nya order, vilket bidrog mest till förbättringen för det totala utfallet. De senaste makroekonomiska indikatorerna visar att ekonomin fortfarande håller på att bottna ut och ansträngningarna för att minska överskottskapaciteten börjar visa resultat. Pressen på den ekonomiska tillväxten är fortsatt intensiv i ljuset av fortsatt global volatilitet", kommenterade He Fan, chefsekonom för Caixin Insight Group.

Från Japan noterades inköpschefsindex ungefär i linje med det preliminära utfallet och i Indien steg motsvarande index från 49,1 till 51,1. Det var den högsta nivån på fyra månader.

ECB:s ordförande Mario Draghi håller ett tal vid 17-tiden och i USA sker presidentkandidatsval i delstaten Iowa.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom