Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Dollarn faller mot kronan

2015-09-14 11:28

Dollarn handlas brett svagare i början av en vecka som väntas präglas av spekulationer inför torsdagens räntebesked från den amerikanska centralbanken. Dollarn försvagades även en hel del under fredagseftermiddagen och kvällen.

"Spänningar inför Fed avskräckte aggressivt positionstagande" i dollarn, kommenterade Sucden Financial.

Handeln med terminskontrakt kring den amerikanska styrräntan indikerar en förväntan om att Fed lämnar styrräntan oförändrad på torsdag, även om analytikerkåren är mer splittrad.

"I nuläget förblir konsensus att Fed kommer att avvakta och det antyder att dollarn kan försvagas inför mötet när handlare förutser utfallet", bedömer Boris Schlossberg, valutachefsstrateg vid BK Asset Management.

Kronan har stärkts något. Färsk svensk bostadsmarknadsdata var blandad med en viss tendens till uppåtgående priser i augusti. Svenska obligationsräntor uppvisar små rörelser, i linje med utlandet.

Euron får stöd av att industriproduktionen i EMU-länderna utvecklades starkare än väntat under juli, enligt siffror vid lunchtid. Årstakten var +1,9 procent under månaden, vilket var mer än väntade +0,7 procent. Juni-utfallet reviderades samtidigt upp.

"Industriproduktionen torde återhämta sig under årets tredje kvartal och bidra positivt till BNP-tillväxten", uppger Barclays.

Det har kommit en del nyheter från Kina i helgen där statistiken över industriproduktion och investeringar var svagare än väntat. Däremot kom detaljhandeln in något starkare än väntat.

Kina har vidare meddelat att man minskar kapitalkraven för investeringar i infrastrukturprojekt, vilket är den senaste åtgärden som vidtas för att öka investeringarna i ekonomin. Kinas president Xi Jinping uppges vidare ha startat en översyn av landets statligt ägda företag, inklusive delvis privatisering.

Kina har på senare tid lanserat en rad stimulerande åtgärder med infrastrukturinvesteringar, sänkta reservkrav för bankerna och sänkt styrränta. Det är vida förväntat på marknaden att mer stimulanser kommer att meddelas, då regeringen fortsatt siktar på en ekonomisk tillväxt på sju procent under 2015.

Japans centralbank är inte i läge att expandera de penningpolitiska stimulanserna denna vecka, även om svag statistik utmanar antagandet att den ekonomiska återhämtningen kommer att höja inflationen till målet på två procent nästa år. Det uppger insatta källor, enligt Reuters.

Riksbankens inflationsmål på två procent har ifrågasatts av allt fler de senaste åren, men om Riksbanken visade större tolerans för låg inflation skulle lägre inflationsförväntningar bidra till att inflationen föll ytterligare. Det skriver riksbanksledamöterna Per Jansson och Martin Flodén på DI Debatt.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom