Dollarn försvagas ytterligare

2016-03-11 16:14 Affärsvärlden SIX

Såväl de svenska obligationsräntorna som räntorna i omvärlden klättrade uppåt under fredagen, i jämförelse med stängningen på torsdagseftermiddagen. Rörelserna kom i linje med den breda riskaptiten på de finansiella marknaderna, där säkrare statsobligationer ratades till förmån för aktier och råvaror.

Den svenska tioårsräntan klättrade samtidigt klart mer än den tyska motsvarigheten, vilket gjorde att differensen mellan dem ökade med tre punkter till -0,34 procentenheter.

På valutamarknaden fortsatte dollarn att försvagas mot såväl euron som kronan, efter att ha tappat ordentligt även under gårdagen. Fredagens nyhetsflöde var betydligt mer beskedligt i jämförelse med gårdagen, då ECB stal uppmärksamheten med sina penningpolitiska besked. Marknaden fortsatte i dag i stället att analysera den nya informationen som lämnades.

ECB tog i går en rad olika stimulansbeslut såsom styrräntesänkningar, utökningar och breddningar av tillgångsköpen samt nya, långfristiga, generösa lån till affärsbanker. Centralbanken kom därefter med återhållsamma signaler när det gäller utsikterna för ytterligare stimulanser i framtiden.

"Skälet till besvikelsen får sökas i Draghis kommentar på presskonferensen 'att vi i nuläget inte räknar med att sänka räntan ytterligare'. Det budskapet förstärktes också av att han stängde dörren för ett system med olika räntesatser för olika aktörer just med motiveringen att ECB inte vill sända signalen till marknaden att det i princip inte finns någon botten för räntan", skrev Johan Javeus, chefsstrateg vid SEB, i ett marknadsbrev.

Nordea konstaterade att ECB levererade starkare åtgärder än väntat, till skillnad från utfallet av december-mötet, men att det överskuggades av att centralbanken inte signalerade ytterligare räntesänkningar samt av budskapet att differentierade räntesatser är för komplicerat.

Enligt källor var Tysklands centralbankschef Jens Weidmann emot stimulanspaketet och särskilt beslutet att utöka obligationsköpen till 80 miljarder euro per månad, jämfört med den tidigare nivån på 60 miljarder euro per månad.

Tysklands centralbank har under lång tid uttryckt motstånd mot statsobligationsköpen, vilka man anser är riskabla och kan skapa tillgångsbubblor samt minska trycket på högt skuldsatta länder att genomföra reformer. 19 av totalt 21 röstande medlemmar i ECB röstade för de senaste stimulanserna samtidigt som två medlemmar uppges ha röstat emot.

Statistik under eftermiddagen visade att USA:s importpriser sjönk med 0,3 procent i februari mot månaden innan, vilket kan jämföras med förväntningarna på en nedgång om 0,7 procent. Rensat för bränslepriser var importpriserna ned med 0,1 procent, vilket analytiker ansåg var en något beskedligare nedgång än väntat.

Från Kina kom statistik som visade att nyutlåningen uppgick till 727 miljarder yuan i februari, vilket var klart lägre än förväntningarna på 1,2 biljoner.

Småhuspriserna i Sverige fortsatte upp med 3 procent under tremånadersperioden december-februari jämfört med september-november, enligt SCB. Jämfört med ett år tidigare ökade priserna 12 procent, vilket var samma ökningstakt som under månaden innan.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom