Dollarn försvagas ytterligare

2016-02-04 16:07 Affärsvärlden SIX

De svenska obligationsräntorna har uppvisat små förändringar under torsdagen jämfört med gårdagens stängningsnivåer, medan de tyska och amerikanska motsvarigheterna har stigit ett par punkter i kölvattnet av en återvändande riskaptit på de finansiella marknaderna.

Dollarn har försvagats ytterligare efter gårdagens fall, i takt med att marknaden skruvat ned förväntningarna på tidpunkten för nästa räntehöjning från Federal Reserve. Den amerikanska valutan noteras vid den svagaste nivån mot euron sedan i slutet av oktober och är på väg största veckovisa försvagningen sedan 2009.

Enligt marknadens prissättning är sannolikheten nu endast 14 procent för att Fed ska höja styrräntan vid det kommande mötet i mars. Det kan jämföras med 34 procent före det penningpolitiska beskedet den 27 januari och med mer än 50 procent i slutet av förra året.

Under eftermiddagen sade Fed-ledamoten Robert Kaplan att de finansiella förhållandena har stramats åt och att centralbanken bör vara tålmodiga med styrräntan medan den bedömer situationen. Detta efter att hans kollegor William Dudley och Lael Brainard också gett duvaktiga signaler under gårdagen.

Antalet nya arbetssökande i USA uppgick till 285.000 under förra veckan, vilket var något högre än väntade 280.000. Antalet har stigit under tre av de fyra senaste veckorna. Barclays betonar emellertid att statistiken är volatil och ser ingen anledning till att misströsta.

"Till dags dato, även om man tar in den senaste uppgången, är inte ökningen tillräcklig för att ändra vår syn om att expansionen är intakt och att ekonomin är långt ifrån någon recession", skriver banken.

Arbetarnas produktivitet i de amerikanska företagen sjönk preliminärt med 3,0 procent i årstakt under det fjärde kvartalet, medan enhetsarbetskostnaden steg med 4,5 procent i årstakt. Väntat var -1,8 respektive +4,4 procent.

Barclays bedömer att statistiken indikerar en viss ökning i lönetrycket och att en "ytterligare åtstramning i arbetsmarknaden bör hjälpa denna trend att fortsätta."

Industriorderingången i USA sjönk med 2,9 procent i december jämfört med månaden innan, vilket på marginalen var något mer än väntat och den största månatliga nedgången sedan december 2014.

Bank of England höll som väntat styrräntan oförändrad, men gav även något duvaktiga signaler enligt flera bedömare. Ledamöterna röstade i räntefrågan enligt siffrorna 9-0, medan väntat var 8-1.

"Ian McCafferty, som har röstat för en omedelbar räntehöjning med 25 punkter vid de senaste sex mötena, återvände till majoriteten. Detta sänder duvaktiga signaler", kommenterar Nordea.

Vidare sänkte även centralbanken sina prognoser för den brittiska BNP-tillväxten. Pundet försvagades något efter beskedet.

ECB:s ordförande Mario Draghi höll som väntat en duvaktig ton i sitt anförande i morse när han framhävde att riskerna med att agera för sent med penningpolitiken är större än riskerna med att agera för tidigt. Om ECB bedömer att om man behöver anta en mer expansiv penningpolitik kommer riskerna för bieffekter inte stå i vägen för ett agerande, uppgav han.

Euron stärktes emellertid något mot dollarn på anförandet. Vasileios Gkionakis, valutastrateg vid UniCredit, säger till Dow Jones Newswires att marknaden nog hade hoppats på tydligare signaler kring utsikterna för ytterligare ECB-stimulanser i mars.

EU-kommissionen presenterade en vinterprognos där euroområdets BNP-tillväxt spås stiga från +1,6 procent 2015 till +1,7 procent 2016. Det är något lägre än +1,8 procent som spåddes i novemberprognosen. För 2017 upprepas prognosen om en BNP-tillväxt på 1,9 procent.

"Den europeiska ekonomin är fortsatt stödd av ett antal positiva faktorer som oljepriser, eurons växelkurs och finansieringskostnader som har stimulerat exporten och privatkonsumtionen. Investeringarna är dock fortsatt dämpade av en osäkerhet gällande policy och ekonomin och, i vissa länder, en för hög skuldsättning", skrev EU-kommissionen.

Under fredagsmorgonen presenteras flera svenska statistikpunkter, däribland industri- och tjänsteproduktion. Höjdpunkten lär bli den amerikanska sysselsättningsrapporten under eftermiddagen.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom