Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Dollarn rekylerar tillbaka mot euron

2015-05-27 08:51

De svenska obligationsräntorna med längre löptider har efter gårdagens globala nedgångar inlett onsdagens handel vid något lägre nivåer, i likhet med utvecklingen för räntemarknaderna i omvärlden.

"Obligationsräntor föll på båda sidorna Atlanten liksom även i Sverige, både mot bakgrund av fallande börser och tilltagande oro kring en eventuell nära förestående grekisk statsbankrutt. Kortsiktigt är riktningen på långa räntor oklar, men under andra halvåret finns goda skäl att anta högre långräntor mot bakgrund av förbättrad konjunkturdata", skriver Nordea i ett morgonbrev.

På valutamarknaden har den amerikanska valutan under morgonen rekylerat tillbaka mot euron efter gårdagens dollarappreciering. Dollarn nådde under gårdagen den starkaste nivån mot den japanska yenen på åtta år efter starkare husmarknadsstatistik än väntat, och under morgonen försvagades yenen ytterligare något efter mjukare signaler i den japanska centralbankens penningpolitiska protokoll.

Den svenska kronan har deprecierats mot euron efter gårdagens bottennotering vid omkring 9,17 mot euron. Kronan försvagades också temporärt efter det att Konjunkturinstitutets barometrar presenterats.

Både förtroendeindikatorn för hushållen, företagen och den sammanfattande barometerindikatorn steg under maj månad gentemot april och var högre än vad analytikerna i SIX News enkät hade väntat sig. Samtidigt sjönk inflationsförväntningarna till 1,6 procent på ett års sikt, från 1,8 procent månaden innan.

Riksbanken kommer att tvingas agera om KPI-siffrorna för maj blir lika nedslående som för april. Det sade vice riksbankschef Per Jansson under tisdagen.

"Om vi får ett liknande utfall för inflationen i maj som vi hade i april så är det ingen fråga om saken. Då kommer vi att agera", sade Jansson.

Det tyska konsumentförtroendeindexet från GfK steg till 10,2 för juni, vilket är den högsta siffran sedan oktober 2001.

"Privatkonsumtionen är en nyckelfaktor för den ekonomiska tillväxten i år. Dock finns det risker som inte får glömmas", säger GfK, som anger de tuffa förhandlingarna om Greklands framtid i euroområdet och krisen i Ukraina är faktorer som negativa faktorer.

Protokollet från den japanska centralbankens senaste penningpolitiska möte visade att tre direktionsmedlemmar uttryckte avvikande meningar för guidningen om att målet kommer att nås "omkring den första halvan av räkenskapsåret 2016".

"I nuläget har centralbanken ingen intention om att ändra sitt åtagande om att uppnå inflationsmålet vid den tidigaste möjliga tidpunkten", sade vice ordförande Kikuo Iwata senare under morgonen.

Frankrikes konsumentförtroendeindex uppgick till 93 i maj, jämfört med 94 närmast föregående månad. Marknaden hade räknat med en nivå på 95 under månaden.

Statistik under morgonen visade att trenden för vinsterna för Kinas industriföretag vände i april, och steg med 2,6 procent i årstakt. Detta efter att vinsterna under det första kvartalet sjönk med sammantaget 2,7 procent i årstakt. Enligt vissa bedömare var ökningen hänförligt till den senaste tidens stigande oljepriser.

"I nuläget ser vi en viss uppgång i marginalerna från rekylen i oljepriserna, men den underliggande oron för volymerna är att tillväxten fortsätter att sjunka", säger en analytiker vid Gavekal Dragonomics till CNBC.

Näst på makroagendan står statistik över varuimport och export, samt handelsnetto, från Sverige. Under dagen presenterar även Riksbanken sin riskenkät, och ledamoten Martin Flodén håller tal.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom