Dollarn stärks mot euron

2016-02-12 15:49 Affärsvärlden SIX

De svenska obligationsräntorna steg en del under fredagens handel, efter att ha pressats ned tidigare under veckan. Den stigande räntetendensen följde de tyska och amerikanska räntorna och kom i spåren av ökad riskaptit på de finansiella marknaderna.

På valutamarknaden vände också tendensen från tidigare i veckan och fredagen bjöd därmed på förstärkt dollar relativt euron och yenen som istället försvagades. Riskaversionen på marknaderna tidigare i veckan har dessförinnan fungerat som raketbränsle för yenen och euron relativt dollarn.

Den amerikanska statistiken under eftermiddagen var blandad men marknaderna tog fasta på detaljhandelssiffrorna för januari månad som var starkare än väntat. Detaljhandeln steg med 0,2 procent under månaden, vilket slog förväntningarna något. Dessutom reviderades utfallet för december upp med tre tiondels procentenheter.

"Stark detaljhandel i USA bör dämpa oron för recession", kommenterade Johnny Bo Jakobsen, Nordeas chefsekonom för USA, efter statistiken.

"Samtidigt som nästa veckas statistik över KPI behövs för att förfina vårt estimat över januari månads reala konsumtionstillväxt, ger dagens statistik stöd till vår förväntan om att konsumtionstillväxten kommer att vända upp i det första kvartalet", skriver Barclays Capital.

Michigan konsumentförtroendeindex sjönk något till 90,7 i februari, vilket var något lägre än en väntat oförändrad nivå mot månaden innan vid 92,0.

USA:s importpriser sjönk med 1,1 procent i december, jämfört med väntade -1,4 procent. Rensat för bränslekostnader var importpriserna ned 0,2 procent.

Det finns ett starkt stöd inom ECB för att sänka inlåningsräntan i samband med det kommande penningpolitiska mötet i mars, enligt centralbankskällor till Reuters. Åtgärden bör vara en del av ett paket. Det finns samtidigt fortsatt begränsat stöd för mer radikala åtgärder.

Det finns dock ingen samsyn ännu om vilka ytterligare åtgärder som ska vidtas och den blygsamma ekonomiska återhämtningen är fortsatt i stort sett i spel. Det gör att vissa centralbanksmedlemmar är emot radikala åtgärder. Det kan dock ändra sig om den senaste marknadsturbulensen håller i sig och därmed innebär ett hot mot ekonomin.

ECB har vid upprepade tillfällen sagt att centralbanken ska utvärdera och möjligen omvärdera sin hållning i mars för att bekämpa ihållande låg inflation. Marknaden prisar nu in åtminstone två räntesänkningar där inlåningsräntan når -0,55 procent vid slutet av året, jämfört med nuvarande nivån på -0,3 procent.

BNP-tillväxten för euroområdet steg som väntat med 1,5 procent i årstakt för det fjärde kvartalet.

"Den största lättnaden var att Tyskland växte med 0,3 procent (i kvartalstakt) trots en väldigt svag tillverkningssektor och exportsiffror den senaste tiden", kommenterade Nordea.

På den negativa sidan föll Italien nästan tillbaka till stagnation, med en BNP-tillväxt på endast +0,1 procent i kvartalstakt. Enligt Nordea tynger turbulensen på finansmarknaderna, euroförstärkningen och problemen i banksektorn tillväxtutsikterna för EMU.

Industriproduktionen i EMU inkom rejält under de officiella förväntningarna och sjönk med 1,3 procent i årstakt under december. Tidigare under veckan hade industriproduktionen på landnivå redan överraskat på nedsidan och utfallet gav inget utslag i eurokursen.

Enligt siffror från Mäklarstatistik ökade de svenska bopriserna i januari något mindre snabbt än tidigare. Enligt dagens data från Valueguard fortsatte dock prisindex för bostadsrätter i Sverige upp genom att stiga med 2,1 procent i januari jämfört med december medan prisindex för villor steg med 3,9 procent.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom