Dollarn stärks mot kronan

2016-03-01 15:45 Affärsvärlden SIX

Den svenska kronan pressades under tisdagens handel, efter att det svenska inköpschefsindexet för tillverkningssektorn överraskat med ett klart svagare utfall än väntat.

På valutamarknaden i övrigt stärktes dollarn generellt samtidigt som den japanska yenen försvagades, i linje med en successivt tilltagande riskaptit under dagen. Dollarn fick även stöd av starkare amerikansk statistik än väntat under eftermiddagen.

"EUR/USD förblir stadigt nedåtgående inför ECB:s penningpolitiska möte i nästa vecka när handlare förväntar sig ytterligare lättnader givet de starka deflationistiska krafterna som fortfarande finns kvar i regionen", kommenterade BK Asset Management.

Swedbank anser att stark svensk ekonomisk tillväxt kommer att bidra till en starkare krona. EUR/SEK förväntas leta sig sakta ned från dagens nivå om 9,37 mot 9,00 under året. Riksbanken lär få hård kritik om man genomför valutainterventioner på nivåer över 9,15 mot euron, givet den mycket starka tillväxten och att den underliggande inflationen är nära två procent.

En viktig faktor för kronutvecklingen är om ECB klarar av att leverera mot de högt uppställda förväntningarna om ytterligare penningpolitiska lättnader. Tidigare har ECB överträffat förväntningarna men i december blev marknaden besviken.

"Frågan är om ECB har kraft att sänka eurons kurs eller om de har medel för att stimulera kreditgivningen inom eurozonen. Betydande delar av Europas banksystem lider fortfarande av dåliga lån och är kvar i fasen att konsolidera sina balansräkningar. Marknaden prissätter redan idag minst 10 punkters sänkning av reporäntan och att ECB ökar sina obligationsköp med 10 till 20 miljarder per månad", skrev Swedbank.

USA-statistiken visade att inköpschefsindex, enligt ISM, steg från 48,2 i januari till 49,5 i februari. Det var även starkare än förväntningarna på 48,5. Bland enskilda komponenter ökade index för sysselsättning, priser och produktion.

USA:s bygginvesteringar i januari ökade med 1,5 procent jämfört med månaden innan, vilket kan jämföras med en väntad ökning på 0,4 procent. Dessutom reviderades utfallet för föregående månad upp med 0,5 procentenheter.

På obligationsmarknaden steg långräntorna något, i linje med riskaptit och utvecklingen för räntorna i Tyskland och i USA.

Pundet försvagades efter att Storbritanniens inköpschefsindex för tillverkningssektorn sjönk oväntat mycket till 50,8 i februari. Indexet har inte varit så här nära att sjunka under 50-strecket sedan april 2013, noterade Barclays.

För EMU reviderades indexet upp något från 51,0 till 51,2. En annan ljusglimt var att arbetslöshet i EMU sjönk till 10,3 procent i januari, vilket var den lägsta arbetslöshetsnivån sedan augusti 2011 och snäppet ljusare än väntat.

Det svenska inköpschefsindexet för tillverkningssektorn sjönk dock i februari till den lägsta noteringen sedan augusti 2014 vid 51,7, vilket var svagare än väntade 54,7 enligt SIX News analytikerenkät.

Utfallet, som emellertid fortfarande är ovanför expansionsstrecket, underbyggdes av en bred nedgång där delindex för orderingången stack ut mest. Detta delindex tappade från 56,6 till 48,1.

Nordea ser emellertid ingen dramatik i utfallet, då en nedgång bör väntas med tanke på den senaste utvecklingen i globala indikatorer.

"Vårt huvudscenario är att återhämtningen i tillverkningssektorn kommer att fortsätta i år. Dagens PMI förändrade inte den bilden. Turbulensen i marknaderna hittills i år är, emellertid, en nedsiderisk", resonerade Nordea.

Kinesiska tillverknings-PMI visade återigen på svaghet, där det officiella indexet och Markits dito sjönk till 49,0 respektive 48,0. Även inköpschefsindexet för tjänstesektorn var ned.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom