Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Domen: Arbetslösheten består

2012-06-12 09:43

(Uppdaterad) Arbetsförmedlingens nya prognos visar att arbetslösheten stannar på samma höga nivå de kommande åren.

Arbetsförmedlingens nya prognos visar att sysselsättningen ökar med sammanlagt 20.000 personer under 2012-2013. Samtidigt förblir arbetslösheten i stort sett oförändrad.

Det skriver Arbetsförmedlingen, AF, i sin arbetsmarknadsprognos som presenterades på tisdagen.

Tillväxten av nya jobb kommer inom byggnadsverksamheten och området privata tjänster. Anledningen till att andelen arbetslösa ökar är att ökningen av arbetskraften är större än jobbtillväxten.

Arbetsförmedlingen spår att den öppna arbetslösheten uppgår till 7,7 procent i år och 7,8 procent 2013.

I den senaste prognosen, i december, räknade Arbetsförmedlingen med en arbetslöshet på 7,9 procent 2012 och 8,5 procent 2013.

Statistiken grundar sig på SCB:s definition av den öppna arbetslösheten, men har en snävare åldersgrupp om 16-64 år till skillnad från SCB som har 15-74 år.

Sysselsättningen väntas öka 5.000 personer i år och öka med 15.000 personer 2013.

I juniprognosen spåddes sysselsättningen öka med 5.000 personer i år och minska med 25.000 personer nästa år.

Arbetskraftsutbudet beräknas öka med 10.000 personer i år och öka med 23.000 personer 2013.

Antalet personer i arbetsmarknadsprogram väntas öka med 12.000 i år, för att därefter öka med 10.000 under 2013.

Arbetsförmedlingen baserar sin prognos på en BNP-tillväxt på 0,7 procent 2012 och 1,7 procent 2013.

Arbetsförmedlingens prognoschef Tord Strannefors sade vid en pressträff att prognosen är osäker till följd av krisen i euroområdet. Arbetsförmedlingen utgår från att krisen kan hanteras inom den ekonomiska politiken. Svensk BNP-tillväxt väntas hållas uppe av ökad inhemsk efterfrågan och riskerna mot prognosen ligger framför allt på nedsidan.

"Sysselsättningen ökar med 20.000 personer 2012 och 2013, men arbetslösheten minskar inte eftersom arbetskraften ökar. Vi har två år där arbetsmarknaden mer eller mindre går sidledes och arbetslösheten ligger kvar på dagens nivå", sade Tord Strannefors.

Arbetsförmedlingens egen intervjuundersökning bland arbetsgivare visar att efterfrågan på varor och tjänster reducerades markant under det senaste halvåret och att utfallet blev en besvikelse.

"Undersökningen visar emellertid också att företagens framtidstro ökat, och de bedömer att försvagningen nu ligger bakom dem. Detta gäller också för samtliga undersökta näringsgrenar. De lediga personalresurserna har dock förblivit små", skriver Arbetsförmedlingen i sin prognos.

Prognoschef Tord Strannefors sade att Arbetsförmedlingen har lagt prognosen lite mer pessimistisk än företagens egna anställningsplaner, till följd av problemen i euroområdet.

Efter pressträffen sade han till journalister att undersökningen genomfördes under mars-april och att den senaste turbulensen i maj därför inte finns med. Det är bland annat av denna anledning som har Arbetsförmedlingen har justerat ned sysselsättningsprognosen jämfört med arbetsgivarnas egna bedömningar.

Arbetsförmedlingen menar vidare att övriga framåtblickande indikatorer för arbetsmarknaden har förblivit oförändrade eller reducerats från en hög nivå. Detta gäller bland annat antalet lediga platser, vakanser och varsel.

Tord Strannefors sade till journalister att krisen i euroområdet är den stora osäkerheten i prognosen och han påpekade att vad som händer i Europa betyder mycket för Sverige och svensk arbetsmarknad. Arbetsförmedlingen utgår från att situationen i euroområdet nu stabiliseras, och att BNP sjunker 0,6 procent i år för att sedan växa svagt under 2013.

Han påpekade också att hela ökningen av arbetskraften de kommande åren består av utrikes födda, vilket belyser behovet av en ganska hög nettoinvandring för att bland annat tackla generationsväxlingen. Vad gäller generationsväxlingen påtalade Arbetsförmedlingen att de kommande pensionsavgångarna, som är särskilt stora i den offentliga tjänstesektorn, bör hjälpa till att få in typiskt svaga grupper på arbetsmarknaden eftersom efterfrågan på arbetskraft kommer att öka. Generationsväxlingen börjar redan nu skapa problem för vissa mindre kommuner, som har svårt att ersätta dem som går i pension.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom