Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Doro - satsar mer på kundomsorg

2019-07-12 09:51
Foto: Doro

Doros nytillträdde vd Carl-Johan Zetterberg Boudrie har sett över bolagets prioriteringar.

"Framöver kommer vår strategiska inriktning att ha en större tyngdpunkt mot public care. Vi ska utveckla vårt erbjudande och effektiviteten i vår tjänsteleverans. Det är ett arbete som vi redan startat och jobbar målmedvetet med", skriver han i delårsrapporten.

I dag står tjänsteaffären för cirka 19 procent av Doros totala omsättning. Bolagets målsättning är att i ett första steg nå upp till 30 procent via fortsatt organisk tillväxt och kompletterande förvärv.

Under andra kvartalet visade Doro en positiv försäljningstillväxt om 8,3 procent. Affärskategorin Tjänster visade en tillväxt på 34,0 procent och affärskategorin Produkter växte totalt med 3,7 procent.

Rörelsemarginalen på 5,7 procent är något lägre än samma period föregående år men bättre än vid årets första kvartal. I kvartalet har omstruktureringskostnader, med anledning av vd-bytet, belastat resultat med 8,7 miljoner kronor.

"Bruttomarginalen har påverkats negativt av valutaeffekter inom produktförsäljningen och att vi inom tjänsteaffären inte har nått våra högt ställda effektivitetsmål i kvartalet. Vi arbetar därför konsekvent för att driva igenom förbättringar och ser över kostnadsstrukturen inom både Produkter och Tjänster", skriver Carl-Johan Zetterberg.

Anita Emthén

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom