Draghi: Kritikerna har haft fel förr

2016-01-26 06:26 Affärsvärlden SIX
ECB-chefen Mario Draghi. Foto: AP Photo/dpa, Boris Roessler / TT

ECB gör sitt för att se till att den pågående återhämtningen i euroområdet fortsätter. Centralbankens kritiker har gång efter annan visat sig ha fel och det har de även nu när de varnar för bieffekterna av den expansiva penningpolitiken, sade Mario Draghi i ett tal i Eschborn på måndagen.

Det pågår en återhämtning i euroområdet, drivet av privatkonsumtion, men den hotas av osäkerheten i den globala ekonomin. Den viktigaste frågan för beslutsfattare i euroområdet 2016 blir, enligt Draghi, att tillse att den inhemska styrkan vinner över den globala svagheten.

Till det målet drar ECB sitt strå genom en expansiv penningpolitik som syftar till att nå inflationsmålet. Det viktigaste för att den inhemska återhämtningen ska vinna är nämligen förtroende, enligt Draghi.

"Att nå målet handlar om trovärdighet. Om en centralbank sätter ett mål kan den inte bara byta mål om den missar. Förtroende kommer när varje part fullföljer sitt mandat. Och det är vad ECB kommer att göra, precis som fördraget kräver av oss", sade Draghi.

Draghi medgav att ECB:s penningpolitik upplevs som kontroversiell på vissa håll. Vanligtvis brukar tre invändningar höras: 1) att låga räntor straffar sparare och de i vilket fall motverkar sitt eget syfte eftersom folk bara sparar mer för att nå sina sparmål, 2) den leder till finansiell instabilitet och 3) att den lättar på trycket för regeringar att genomföra strukturreformer.

Draghi vederlade tre invändningarna och tyckte sig se en röd tråd i kritiken. Först skulle penningpolitiken leda till skenande inflation, enligt kritikerna. Det gjorde den inte. Sedan skulle ECB lida stora förluster genom att acceptera säkerheter av låg kvalitet. ECB har inte en enda förlust. Sedan var penningpolitiken olaglig. EU-domstolen höll inte med. Nu varnar kritikerna för bieffekterna.

"Men vad jag aldrig hör dem prata om är risken av att inte göra något. Vad skulle det betyda för prisstabiliteten, och därmed tillväxten och jobben, och i slutändan vår monetära union? De är i mitt tycke de riktiga riskerna som vi måste oroa oss för", sade Draghi.

Draghi uppmanande även politikerna att göra sitt till, i termer av reformer, för att stärka ekonomin i euroområdet.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom