Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Draghi: Resoluta åtgärder behövs

2012-05-03 15:02
ECB-chefen Mario Draghi. Foto: Scanpix

De flesta euroländer gör bra framsteg mot budgetkonsolidering, men tillväxtpotentialen måste förbättras genom strukturreformer. Det sade ECB-chefen Mario Draghi vid en presskonferens på torsdagen.

Han sade att euroländerna måste vidta resoluta åtgärder för att korrigera de stora obalanser som har uppstått. ECB kan bara inrikta sin politik på hela euroområdet. Uthållighet är viktigt när euroländerna genomför sina ekonomiska program.

Han höll med en frågeställare om att tillväxt måste återföras till agendan, utan att slappna av vad gäller budgetkonsolidering. Det finns ingen motsättning mellan en tillväxtpakt och en finanspakt.

Strukturreformer måste genomföras ständigt, men olika länder måste genomföra olika reformer, sade han.

Vidare sade han att det är svårt att genomföra reformer på arbetsmarknaden om man inte samtidigt, eller tidigare, har genomfört reformer på produktmarknaden.

På arbetsmarknaden finns en obalans mot de unga. En fungerande a-kassa behövs också för rörlighet på arbetsmarknaden, anser ECB-chefen.

Nu behövs en europeisk disciplin på reformområdet, liknande den vi har gjort på budgetområdet. Om detta genomförs med beslutsamhet kommer detta att skapa arbetstillfällen i den privata sektorn, enligt Mario Draghi.

Han sade att det vid budgetkonsolidering är bättre att minska utgifter än att höja skatter, och bland utgifterna är det inte investeringar som det ska skäras ned på.

Finanspakten är viktig för man kan inte börja tala om en transfereringsunion.

Vad gäller Italien sade han att betydande framsteg har skett, och att åtgärderna bör uppmuntras. Italien är på en "bra bana".

Vad gäller Spanien sade han ECB har fullt förtroende för att den spanska regeringen kommer att kunna genomföra det bredare reformprogrammet. Deras historiska "track record" är bra vad gäller skuld och underskott.

Han höll med en frågeställare om att han inte förespråkar kortsiktiga stimulanser utan istället mer långsiktiga reformer.

Vidare sade Mario Draghi att det för ett krisland inte skulle hjälpa att öka utgifterna eller att stoppa budgetkonsolideringen. Den lärdomen kan dras från tidigare perioder av stagflation.

Han sade att tyvärr hamnar länder ofta i en så pass svår situation att de måste skära i löpande utgifter och investeringar, men detta måste korrigeras så snart det går.

ECB-chefen konstaterade att det är enorma skillnader inom euroområdet. Det finns länder som inte är i recession och som nästan har full sysselsättning.

På frågan om de flesta länder ändå agerar på ett bra sätt, sade han att euroländerna överlag måste agera snabbare än de gör, exempelvis vad gäller åtgärder för banksektorn.

Euroländerna har lyckats uppnå saker i budgetkonsolideringen, men de får inte slå sig till ro, sade han.

Han noterade att tio av 17 euroländer ser ut att slå sina budgetmål för i år, och 14 av 17 länder bör klara 3-procentsgränsen nästa år.

Mario Draghi ville inte kommentera en framväxande euroskepticism.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom