Draghi: Står inför betydande utmaningar

2016-02-15 14:22 Affärsvärlden SIX
ECB-chefen Mario Draghi. Foto: AP Photo/dpa, Boris Roessler / TT

Europeiska centralbankens ordförande Mario Draghi anser att de första veckorna på året visar att euroområdet står inför betydande utmaningar.

Det uppger han inför Europaparlamentet på måndagseftermiddagen enligt Dow Jones Newswires.

Vad som har bevittnats på sistone är växande oro kring den globala ekonomin, enligt ECB-chefen som menar att den senaste tidens kursnedgångar för bankaktier speglar känslighet inför svagare tillväxtutsikter.

Situationen i euroområdets banksektor är samtidigt mycket annorlunda än hur läget såg ut år 2012, säger Draghi och framhåller att banker i euroområdet har stärkt sina kapitalbaser i betydande grad. Vissa delar av euroområdets banksektor står dock inför ett antal utmaningar, uppger han.

När det gäller den ekonomiska återhämtningen fortgår den i måttlig takt, enligt ECB-chefen som upprepar budskapet att centralbanken vid mars-mötet kommer att gå igenom läget och överväga en möjlig förändring av den penningpolitiska hållningen.

"Fokus för våra överväganden kommer att vara tudelade. För det första kommer vi att utvärdera styrkan i effekten av den låga importerade inflationen till inhemsk löne- och prisbildning samt till inflationsförväntningarna", säger Draghi.

"För det andra kommer vi, i ljuset av den finansiella oron, att analysera läget kring transmissionen av våra penningpolitiska impulser i det finansiella systemet och särskilt i banksystemet. Om endera av dessa två faktorer utgör nedsiderisker kring prisstabiliteten kommer vi inte att tveka kring att agera", fortsätter ECB-chefen.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom