Draghi varnar Sverige för risk med höga hushållsskulder

2016-11-29 07:07 Direkt Affärsvärlden
Mario Draghi. Foto: All over press

Europeiska systemrisknämnden varnar Sverige och sju andra EU-länder för hot mot den finansiella stabiliteten från hushållens höga skuldsättning på medellång sikt. Det sade ECB-chefen Mario Draghi i egenskap av ordförande för ESRB. Han talade vid den kvartalsvisa utfrågningen i Europaparlamentets ekonomiska utskott på måndagen.

De övriga länderna är Belgien, Danmark, Finland, Luxemburg, Nederländerna, Storbritannien och Österrike.

"Varningarna riktas till de relevanta ministerierna i de åtta medlemsländerna", sade Mario Draghi.

LÄS MER: ECB: Fyra faktorer som kan fälla världsekonomin

"ESRB-analysen är framåtblickande med målet att identifiera sårbarheter som är en källa till systemrisk för den finansiella stabiliteten. Syftet är att åtgärder ska vidtas för att minska riskerna", sade han.

Sårbarheterna gäller hushållens skuldsättning och hushållens förmåga att återbetala sina bolån, liksom värderingen och prisdynamiken på bostadsmarknaden.

"Det tar oftast tid för sårbarheter att byggas upp till en kritisk nivå. Men om en chock inträffar kan riskerna förverkligas snabbt - till exempel i form av minskad privatkonsumtion, betalningsförsummelser och prisfall", sade Mario Draghi.

Inga kortsiktiga risker har identifierats i de åtta länderna. Men andrahandseffekter kan inte uteslutas på medellång sikt, sade ECB-chefen.

Han noterade att åtgärder ha vidtagits på senare år, till exempel genom att höja bankers kapitalkrav.

Direkt Affärsvärlden

Premiumnyheter

Aktuellt inom