Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Drastisk norsk skattereform föreslås

2014-12-02 12:55
Foto: Lena Knutli / Scanpix Norge /

En norsk utredning som föreslår en genomgripande skattereform är klar.

Beskattning bör enligt utredaren flyttas från inkomster på arbete och bolag till skatt på egendom och konsumtion.

Huvudpoängen är att locka mer investeringar till Norge.

Norge har Nordens högsta bolagsskatt på 27 procent. Den bör sänkas till 20 procent, enligt utredaren Hans Henrik Scheel. Samma sänkning föreslås för inkomstskatten.

I kombination kostar detta totalt drygt 93 miljarder norska kronor i förlorade skatteintäkter.

För att täcka upp detta lanserar Scheel en helt ny progressiv skatt på bruttoinkomsten för samtliga norrmän, som varierar kraftigt beroende på inkomsternas storlek. Denna skatt, som ersätter marginalskatten, beräknas dra in 63,3 miljarder kronor.

Resterande 30 miljarder ska täckas av en samling försämrade avdragsmöjligheter, höjd förmögenhetsskatt samt höjd skatt på utdelningar och realisationsvinster.

Ett slopat ränteavdrag ingår i förslaget. Det föreslås även nya skatter på bankernas räntemarginaler och moms på banktjänster. Andra intäkter kommer från slopade avdragsmöjligheter för pendling, bidrag till frivilligorganisationer, bostadssparande för ungdomar eller fackföreningsavgifter.

En ny 15-procentig moms på tidningar och böcker och en särskild skatt på bostadsuthyrning föreslås också.

Affärsvärlden TT

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom