Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Drillcon växlar upp

2016-05-11 07:30

Drillcon, som utför borrning inom gruv- och anläggningsindustrin, redovisar ett resultat efter finansiella poster på 6,5 miljoner kronor (2,7) för det första kvartalet 2016.

Rörelseresultatet blev 6,8 miljoner kronor (3,3). Ebitda uppgick till 11 miljoner kronor (8,6).

Nettoresultatet var 4,7 miljoner kronor (1,1) eller 0,11 kronor per aktie (0,03).

Nettoomsättningen var 68 miljoner kronor (71).

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom