Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Durocs resultat tyngdes av goodwill

2019-02-08 07:26
Foto: Duroc

Industri- och handelskoncernen Duroc redovisar ett rörelseresultat på 21 miljoner kronor i det brutna räkenskapsårets andra kvartal (42). Rörelseresultatet föregående år, alltså under jämförelseperioden inkluderar 31 miljoner kronor i negativ goodwill från förvärvet av Cresco.

"Samtliga affärsområden växte under kvartalet och det underliggande rörelseresultatet förbättrades i alla tre affärsområden", skriver bolaget.

"I den normalt svagaste perioden under året har försäljningen av stapelfiber och garner i USA ökat medan försäljningen av stapelfiber i Europa har minskat", heter det.

Duroc påpekar att bilförsäljningen har minskat vilket gör att efterfrågan på stapelfiber är lägre än normalt.

Även inom segmentet geotextile har efterfrågan varit dämpad under kvartalet.

"Det nya läget påverkar stapelfiberbolagen i Europa som behöver anpassas efter rådande marknad. En Europachef har tillsatts med huvuduppgiften att genomföra nödvändiga förändringar", skriver Duroc.

Ökade råmaterialpriser i USA har också påverkat resultatet negativt i kvartalet. I slutet på kvartalet har emellertid priserna på råvaran i USA börjat vända ner med följd att resultatet påverkas positivt i det enskilt största bolaget i affärsområdet.

Nettoomsättningen ökade med 25 procent till 717 miljoner kronor (674), varav 74 miljoner är hänförligt förvärven Cresco och UPN. Hälften av ökningen om 25 procent är förvärv och resterande del är organiskt tillväxt.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom