Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Dustin överträffar förväntningarna

2019-04-10 08:11
Foto: Dustin

It-återförsäljaren rapporterar ett högre reultat än väntat.

Dustin redovisar ett justerat ebita-resultatet om 154 miljoner kronor (143) för det andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret.

Rörelseresultatet landade på 160 miljoner kronor (131). Utfallet andra kvartalet i år inkluderar jämförelsestörande poster om +23,2 miljoner kronor. Dessa poster är främst hänförligt till positiva effekter från justeringar av resultatbaserade tillköpeskillingar i förvärv.

Analytiker har väntat ett rörelseresultat om 146 miljoner kronor i snitt, enligt en sammanställning från Bloomberg.

Omsättningen uppgick till 3.215 miljoner kronor (2.723) och den organiska försäljningstillväxten var 7,8 procent. Analytikerna hade väntat sig en omsättning på 3.202 miljoner kronor.

Bruttomarginalen uppgick till 16,3 procent (15,4).

Resultat efter skatt på 124 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019 (92). Resultatet per aktie uppgick till 1:41 kronor (1:19).

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom