Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Duvaktiga ECB-signaler tyngde euron

2017-04-06 16:51

Euron tyngdes på torsdagen av duvaktiga signaler från Europeiska centralbanken och sjönk därmed tillbaka mot dollarn som i sin tur försvagades på onsdagskvällen i spåren av protokollet från Federal Reserves förra möte.

Euron slutade ändå dagen oförändrad mot dollarn, men stärktes ett öre till 9:59 mot kronan som överlag gick svagt och som sjönk ett par öre till 9-kronorsstrecket mot dollarn.

ECB ser inga skäl att avvika från uttrycken i den framåtblickande guidning som centralbanken tidigare har kommunicerat, sade Mario Draghi i ett tal. ECB behöver känna mer förtroende kring inflationen för att förändra sin penningpolitiska hållning, sade centralbankschefen som anser att det för närvarande inte finns tillräckligt med bevis för att ändra inflationsutsikterna.

Protokollet från det senaste ECB-mötet, som släpptes på eftermiddagen, bekräftade att ECB-rådet i mars ansåg att det fortfarande krävdes en mycket expansiv penningpolitik.

Capital Economics anser att protokollet indikerar att en penningpolitisk åtstramning inte är nära förestående. Analyshuset tror inte att ECB-räntehöjningar kommer före 2019.

"Den medföljande penningpolitiska divergensen gentemot Federal Reserve torde få euron att sjunka ytterligare mot dollarn i år", förutspår Capital Economics.

Den tyska tioårsräntan sjönk en punkt till 0,26 procent medan den svenska tioåringen var ned två punkter till 0,57 procent. På andra sidan Atlanten sjönk den amerikanska tioårsräntan 3 punkter till 2,34 procent.

Låntagare bör dock förbereda sig för ett betydande skifte uppåt i den globala räntemiljön under de kommande åren, enligt en rapport från Fitch där det flaggas för en amerikansk styrränta på 3,50-4,0 procent år 2020. IMF skriver dock i en annan rapport att något omedelbart och permanent utträde ur lågräntemiljön inte kan tas för givet.

Från USA meddelades att antalet nyanmälda sökande av arbetslöshetsunderstöd sjönk med 25.000 personer till 234.000 personer under förra veckan. Det var ljusare än marknadens förväntan om 250.000 nya sökande, enligt Bloomberg News.

"Nivån på nya sökande av arbetslöshetsunderstöd är extremt låg med historiska mått mätt och visar på en stor grad av motståndsvilja hos företagen att minska antalet anställda", kommenterade RDQ Economics.

En annan arbetsmarknadssiffra som kom på torsdagen var antalet varsel som i mars var ungefär i nivå med mars i fjol.

"Det finns inga tecken på att varslen skulle öka, vilket vi ser som ytterligare bevis på en stram arbetsmarknad", fortsätter RDQ Economics.

Dollarn tyngdes av viss oro inför mötet mellan USA:s president Donald Trump och Kinas president Xi Jinping som äger rum under torsdagen och fredagen i USA.

Tjeckiens centralbank har slopat de senaste årens tak för hur mycket landets valuta, koruna, tillåts förstärkas. Centralbanken påpekar samtidigt att den är redo att agera för dämpa "överdrivna" rörelser i korunans växelkurs.

Ekonomistyrningsverket, ESV, bedömer nu att svenska statens budgetsaldo visar ett överskott på 4 miljarder kronor i år (-3 miljarder i december-prognosen) och ett överskott på 13 miljarder kronor nästa år (+28 miljarder i decemberprognosen).

Priserna på småhus i Sverige steg enligt SCB med 1 procent under det första kvartalet jämfört med fjolårets sista. Jämfört med ett år tidigare är priserna upp med 9 procent.

Swedbank skrev i en färsk konjunkturprognos att Sverige har bra förutsättningar till god tillväxt i en osäker omvärld, men att brist på reformer på bostads- och arbetsmarknaden gör mer sårbart för framtida kriser. På tisdag efter påsk presenteras regeringens vårbudget.

"De starka statsfinanserna möjliggör reformer inför valåret 2018. Vi förväntar oss att regeringen satsar på skola, vård och omsorg samt miljö. Det är frågor som har varit i fokus under mandatperioden, och bedömningen är därför att de kommer prioriteras även i vårbudgeten. Men sammantaget är den totala reformagendan för klen", sade bankens chefekonom Anna Breman.

Sveriges BNP väntas öka med 3,1 procent i år och 2,5 procent nästa år. Prognosen för 2017 har skruvats upp med 0,5 procentenheter medan prognosen för 2018 har justerats upp 0,1 procentenhet.

Från statistikfronten rapporterades vidare att orderingången till Tysklands tillverkningsindustri i februari steg ungefär i linje med marknadens förväntan.

Kinesiskt tjänste-PMI från Caixin sjönk till 52,2 i mars från 52,6 i februari. Det sammanvägda indexet för industrin och tjänstesektorn sjönk från 52,6 till 52,1.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom