Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Dystra konkurssiffror förvånar

2018-12-03 11:05

Fler konkurser – trots goda tider. Ökningen är förvånande, tycker Richard Damberg, ekonom på UC. Men nu kan ännu fler konkurser komma om konjunkturen vänder.

Antalet konkurser fortsätter att öka. Under november registrerades 522 aktiebolag i konkurs, en ökning med nio procent jämfört med förra året. Allra värst är situationen i Örebro respektive Uppsalas län.

Ökningen har inte kommit plötsligt, den har pågått en tid. Samtidigt har Sverige befunnit sig i en högkonjunktur, som först nu kan ha nått sin topp, enligt Konjunkturinstitutet.

– Ökningen har skett i två år, från låga nivåer, säger Richard Damberg, ekonom på UC.

Det är lite förvånande, tycker han, eftersom det gått så bra för Sveriges företag under lång tid.

– Detaljhandelsbolag går omkull på grund av omvandlingstrycket från e-handeln. Det är ofta små butiker i små centrum. Även restauranger i sämre lägen går omkull, det beror ofta på överetablering i branschen, säger han.

Men det är också många oseriösa bolag som försätts i konkurs, konstaterar Richard Damberg.

– Vi har ett verktyg som letar efter motstridiga data som kan vara ett tecken på oseriösa företag. Det kan till exempel vara hög omsättning men inga anställda, och det finns en motsättning i detta. Den här typen av bolag som försätts i konkurs ökar.

Framtiden kan innebära ännu fler konkurser, tror han.

– Enligt Konjunkturinstitutet har hushållens förtroende för ekonomin minskat. Det kan spä på detaljhandelskonkurserna ytterligare, speciellt om vi också går in i en lågkonjunktur.

Affärsvärlden TT

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom