ECB: Osäkra utsikter för tillväxtmarknader

2016-03-24 09:57 Affärsvärlden SIX
Foto: Antonino Bartuccio/SIME/all over press, Marco Pavan/SIME/All over press, Johanna Huber/SIME/All over press

De medelfristiga utsikterna för tillväxtekonomierna mer osäkra. Det uppger ECB i sin senaste ekonomiska rapport.

Den globala aktiviteten bromsade in vid slutet av året, men den förväntas framöver expandera i en gradvis takt. Lägre räntor, förbättrade arbetsmarknader och ett växande förtroende stöder utsikterna för utvecklade ekonomier.

"Tillväxten i Kina fortsätter att bromsa in, med negativa spridningseffekter till andra tillväxtmarknader, i synnerhet i Asien, och råvaruexporterande länder behöver anpassa sig ytterligare till lägre råvarupriser", skriver ECB i rapporten.

Den ekonomiska återhämtningen i euroområdet fortsätter, dock med tecken på en avmattning i tillväxten vid början av året på grund av ded svagare externa miljön. De senaste undersökningarna pekar på ett svagare tillväxtmomentum än väntat för början av 2016, men framöver bedöms återhämtningen fortsätta i en måttlig takt.

"Inhemsk efterfrågan bör få ytterligare stöd av ECB:s penningpolitik och dess gynnsamma effekter på finansiella förhållanden, den något expansiva finanspolitiken och de gynnsamma effekterna på sysselsättningen från tidigare strukturreformer", enligt ECB.

Vidare väntas de låga oljepriserna erbjuda ytterligare stöd för hushållens disponibelinkomster och företagens lönsamhet, och därmed gynna privatkonsumtionen och investeringar.

"Emellertid fortsätter den ekonomiska återhämtningen att dämpas av tröga tillväxtutsikter i tillväxtmarknaderna, volatila finansmarknader, den nödvändiga balansräkningsjusteringen i flera sektorer och den tröga implementeringstakten av strukturreformer", skriver centralbanken.

Gällande inflationen bedöms takten vara kvar vid negativa nivåer under kommande månader och därefter stiga något senare under året. Efter det bör inflationen återhämta sig ytterligare, vilket speglas i centralbankens prognoser som släpptes i samband med det senaste penningpolitiska beskedet.

Under februari sjönk årstakten för KPI tillbaka till negativt territorium vid -0,2 procent. Den senaste tidens ytterligare fall i oljepriserna påverkade, samtidigt som även den måttliga ökningen i matpriser även bromsade in, noterar ECB.

Penningtillväxten har varit solid, medan lånetillväxten endast återhämtar sig gradvis, och inhemska källor till penningskapande fortsätter att vara den huvudsakliga faktorn bakom den breda penningtillväxten.

Låga räntor, liksom ECB:s riktade långfristiga lån till låg fast ränta (TLTRO) och tillgångsköpsprogrammet har bidragit till förbättringarna i penning- och kreditdynamiken. Bankernas finansieringskostnader har stabiliserats nära historiskt låga nivåer, och bankerna har lyckats föra över de gynnsamma finansieringsvillkoren i form av lägre utlåningsräntor, skriver ECB.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom