ECB sänker BNP-prognoser

2016-03-10 14:33 Affärsvärlden SIX

ECB:s prognosmakare har sänkt sina tillväxtprognoser för 2016-2017 åren något. Det uppger ordförande Mario Draghi vid dagens presskonferens.

Centralbanken spår nu en BNP-tillväxt på 1,4 procent 2016, på 1,7 procent 2017 och på 1,8 procent 2018.

De tidigare prognoserna, som publicerades i december, var +1,7 procent för 2016 och +1,9 procent för 2017.

Statistiken indikerar svagare tillväxtmomentum i början av året. Den ekonomiska återhämtningen bedöms fortsätta i en måttlig takt men de ekonomiska riskerna är alltjämt på nedsidan.

Den finanspolitiska hållningen i EMU är sannolikt expansiv och det låga oljepriset bedöms ge stöd åt ekonomin. Lånedynamiken fortsätter samtidigt att återhämta sig gradvis, enligt Draghi.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom