ECB sänker räntan

2016-03-10 12:52 Affärsvärlden SIX
ECB-chefen Mario Draghi. Foto: AP Photo/dpa, Boris Roessler / TT

Europeiska centralbanken, ECB, sänker styrräntan med 0,05 procentenheter, till rekordlåga 0 procent.

Marknaden hade snarare räknat med oförändrad styrränta.

Samtidigt meddelar centralbanken att inlåningsräntan sänks till -0,40 procent, jämfört med den tidigare nivån på -0,30 procent. Marknaden hade räknat med en sänkning till just -0,40 procent.

Alla förutom en av analytikerna och ekonomerna i Bloombergs enkät räknade med att inlåningsräntan skulle sänkas vid dagens besked.

Utlåningsräntan sänks från +0,30 procent till +0,25 procent.

Samtidigt meddelar centralbanken att tillgångsköpen från april utökas till 80 miljarder euro per månad från tidigare 60 miljarder euro per månad. Marknaden hade bara räknat med en utökning till 75 miljarder euro per månad.

ECB meddelar även att företagsobligationer av investeringsgrad, alltså kreditbetyg högre än skräpstatus, kommer att kunna bli föremål för köp inom ramen för centralbankens tillgångsköp. Beslutet omfattar inte bankobligationer.

Vidare kommer fyra nya erbjudanden om långfristiga lån till affärsbankerna (TLTRO II) att genomföras med start i juni. Likt förra rundan kommer löptiden att vara fyra år. Räntan i dessa erbjudanden kan bli så låg som räntan på ECB:s inlåningsfacilitet, uppger centralbanken.

Centralbankens ordförande, Mario Draghi, kommer i sedvanlig ordning att hålla en presskonferens klockan 14.30 i eftermiddag och lämna ytterligare information.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom