Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Ekholm: Expansiv politik kan motverka svag efterfrågan

2013-03-13 07:42

En mer expansiv ekonomisk politik hade kunnat motverka det låga efterfrågetrycket i den svenska ekonomin och bidragit till en mer positiv utveckling på arbetsmarknaden, sade vice riksbankschefen Karolina Ekholm på onsdagen, enligt ett förskrivet anförande.

Karolina Ekholm anser att lärdomarna från den finansiella krisen har inneburit att finansiell stabilitet har kommit att prioriteras framför vanlig konjunkturstabilisering.

"Möjligheten att använda penning- och finanspolitik för att stabilisera efterfrågetrycket har kommit att begränsas av hänsyn till finansiell stabilitet", sade Karolina Ekholm.

Hon betonade att en separat politik för makrostillsyn är viktig. Det skulle göra det möjligt för penningpolitiken, som har huvudansvaret för konjunkturstabiliseringen, att åter fokusera på att stabilisera inflationen kring målet och resursutnyttjandet kring en långsiktigt hållbar nivå.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom