Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Ekholm ser orosmoln

2011-06-13 07:42

Även om Karolina Ekholm inga obalanser i den svenska ekonomin men konstaterar ändå att det är något som inte står rätt till i ekonomin.

Det finns en utbredd uppfattning att globala obalanser, stora och varaktiga under- och överskott i länders bytesbalanser, gör världsekonomin sårbar och bör därför minska. Men det bör inte sättas upp mål för hur stora över- och underskotten får vara.

Det sade vice Riksbankschef Karolina Ekholm på måndagen, enligt ett förskrivet anförande.

- Visserligen kan det vara underliggande obalanser i ekonomin som ger upphov till under- och överskotten, men man bör inte ställa upp mål för hur stora de får vara, sade hon och tillade att över- och underskott kan vara en naturlig följd av att länder har olika förutsättningar och är en viktig mekanism för att omfördela kapital på ett sätt som gör världsekonomin mer effektiv.

Karolina Ekholm konstaterade att Sverige har haft ett relativt stort bytesbalansöverskott i 15 år, större än Kinas som andel av BNP, men hon ser inget som tyder på att överskottet är resultat av underliggande obalanser i den svenska ekonomin.

Det Svenska bytesbalansöverskottet är enligt Karolina Ekholm snarast en konsekvens av ett "relativt högt, men välmotiverat sparande". Därmed ser hon inga starka skäl att vänta sig att överskottet ska förvandlas till underskott inom en nära framtid - något som typiskt skulle ske via en förstärkning av den reala växelkursen.

Hon konstaterade dock att stora avvikelser i bytesbalansen kan vara ett tecken på att något inte står rätt till i ekonomin. De kan också samverka med andra svagheter i till exempel det finansiella systemet. Det är därför "viktigt att bevaka utvecklingen" av de globala obalanserna och förstå vad som ligger bakom.

- Även om regleringen av de finansiella marknaderna håller på att förbättras avsevärt finns det alltid en risk för att nya svagheter byggs upp som vi inte ser förrän det är för sent. Fortfarande finns en risk för en snabb korrigering av de globala obalanserna. Det skulle kunna leda till stora problem för en världsekonomi som knappt har hämtat sig från den kris som vi precis varit igenom, sade Karolina Ekholm.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom