Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Ekonomer: Motvind för Norges ekonomi

2013-03-11 13:21

Flera av nyckeltalen som inkommit de senaste månaderna tyder på att den norska ekonomin försvagas. <br/>"De norska exportörerna sliter allt hårdare med de höga lönenivåerna och den starka kronan", säger Kari Due-Andresen, ekonom på Handelsbanken Capital Markets, till dn.no.

De amerikanska börserna slår rekord och den svenska börsen går också som tåget. I Norge har Oslobörsen stigit med cirka 10 procent sedan i mitten av november och de norska bostadspriserna fortsätter sin kraftiga uppgång.

Men det finns några orosmoln över den norska ekonomin. BNP saktade in under fjärde kvartalet i fjol och steg med bara 0,4 procent - ned från 0,8 procent under tredje kvartalet. Samtidigt föll exporten med 0,1 procent under kvartalet och importen ökade under samma period med 1,3 procent.

Nyligen rapporterade också Affärsvärlden att den norska rederikungen John Fredriksen avsera att flytta ut shippingjätten Frontline från Norge.

- Vi måste konkurrera och har inte något val, sade Fredriksen angående beslutet.

Här är ytterligare några orosmoment i den norska ekonomin, enligt norska affärstidningen Dagens Näringsliv:

  • SSB (norska SCB) flaggar för en paus i den norska ekonomin.
  • Sysselsättningen har planat ut.
  • Stora utmaningar för den traditionella exportindustrin.
  • Flera oljerelaterade projekt går till utländska aktörer.
  • Norska oljebolag har skurit ned prognoserna för investeringar under 2013.
  • De norska företagen rapporterar om lägre tillväxt under de senaste månaderna.

Med anledning av de svagare siffrorna ställde Dagens Näringsliv en och samma fråga till ett antal norska makroekonomer:

Var står norsk ekonomi idag och hur kommer den att utveckla sig de följande två till tre åren?

Olav Chen, portföljförvaltare på Storebrand Kapitalförvaltning, anser att den norska ekonomin förblir fortsatt stark, men att den tappat farten något under slutet av förra året. Han varnar dock för den stigande skuldsättningen bland de norska hushållen och den heta bostadsmarknaden.

Han får medhåll av Inge Furre, chefsekonom på Sparbanken Møre som menar att den norska tillväxten stannar upp något under året. Han tror också att arbetslösheten kan öka något när investeringarna i oljesektorn faller.

Kari Due-AndresenHandelsbanken Capital Markets är något mer negativt inställd.

- Vi spår att tillväxten i fastlandsekonomin faller betydligt i år jämfört med 2012, nedtryckt av bland annat lägre investeringar i olje- och gasrelaterade bolag och lägre exporttillväxt.

Handelsbanken Capital Markets anser dock att ekonomin kan börja växa igen redan under 2014.

Danske Banks chefsekonom Frank Jullum säger att den norska ekonomin fortfarande befinner sig i en konjunkturuppgång, men att den fick sig en törn i slutet av förra året.

Enligt Jullum ledde den svagare globala tillväxten till att långivarna i Norge blivit mer försiktiga. Tillsammans med de nya höjda kapitalkraven på de norska bankerna har det lett till att de norska industrierna har svårare att finansiera sina investeringar.

- Det är inte mycket som tyder på ett allvarligt bakslag för norsk industri, säger han till dn.no.

Bjørn-Roger Wilhelmsen, chefsekonom på Nordkinn Asset Management, anser att norsk ekonomi är nära sin långsiktiga potential.

- Jag tror att tillväxten i norsk ekonomi blir lägre 2013 och möjligtvis också under 2014. Det leder till en högre arbetslöshet. Tillväxtutsikterna dämpas av lågkonjunkturen i euroområdet, en högre kostnadsnivå för norsk industri, ett prisfall på olja samt en åtstramning av bankernas kreditgivning, säger Wilhelmsen till dn.no.

Øystein Dørum, chefsekonom på DNB Markets, säger att de står fast vid de siffror som banken publicerade i slutet av januari i år. De pekade på en tillväxt på 2,4 procent i år och runt 2 procent under 2014-2016.

- Vi karaktäriserar detta som en mjuklandning för norsk ekonomi, säger Øystein Dørum till dn.no.

Han påpekar dock att om deras prognos ska hålla krävs att oljepengarna fortsätter att trilla in i en jämn takt. De räknar också med att privatkonsumtionen ökar runt 3 procent och att investeringarna i oljeindustrin håller sig på en hög nivå.

Ola Söderlind

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom