Ekonomer sänker förväntningarna på USA-tillväxt

2016-03-10 16:39 Affärsvärlden SIX

Den amerikanska ekonomin, mätt som BNP, förväntas växa med 2,4 procent under helåret 2016, med 2,3 procent 2017 och med 2,2 procent 2018. Det framgår av en undersökning som Wall Street Journal genomfört med 64 ekonomer.

Motsvarande förväntningar i undersökningen från december var en BNP-tillväxt på 2,6 procent 2016, 2,4 procent 2017 och 2,3 procent 2018.

Ekonomerna bedömer vidare att inflationen, mätt som PCE, kommer att uppgå till 1,6 procent 2016, vilket kan jämföras med bedömningen om 1,8 procent i undersökningen i december. Motsvarande tal för 2017 förväntas hamna på 2,1 procent, vilket kan jämföras med 2,0 procent i föregående undersökning.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom