Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Ekonomer spår bättre konsumtionstider i Sverige

2014-03-28 10:37

Morgonens svenska detaljhandelsdata överraskade positivt genom att stiga med 2,5 procent i årstakt under februari, vilket överträffade förväntade +2,1 procent enligt SIX News analytikerenkät.

Ekonomiska bedömare ser flera gynnsamma faktorer som stödjer utvecklingen för privatkonsumtionen under 2014.

"Skattesänkningar, högre reallöner, stigande tillgångspriser och förbättrade utsikter för arbetsmarknaden ger alla stöd åt vår prognos om högre konsumtionstillväxt i år, även om nedgången i konsumentförtroendet visar att hushållen fortfrande tvekar i inledningen av året", kommenterar Olle Holmgren, prognosansvarig vid SEB.

Även Nordea är optimistiska avseende konsumtionsutvecklingen.

"Den positiva trenden väntas fortsätta under 2014. Gynnsamma finansiella förhållanden i hushållssektorn, såsom solid inkomsttillväxt, rekordhög nettoförmögenhet, låg inflation och låga bolåneräntor kommer att fortsätta stödja konsumtionen under 2014. Det enda orosmomentet är att konsumentförtroendet har sjunkit under de tre senaste månaderna", skriver Nordea-ekonomen Andreas Wallström.

Swedbank uppger att positiva månadsutvecklingar i både januari och februari indikerar att 2014 inleddes med en gradvis återhämtning i hushållens konsumtion.

"Det relativt starka utfallet rörande varakiga varor pekar i samma riktning. Detta är också i linje med barometerdata som pekar på relativt starka förväntningar inom detaljhandelssektorn", skriver Swedbank-ekonomen Åke Gustafsson.

Handelsbanken-ekonomen Anders Brunstedt anser att en detaljhandelstillväxt på 2,5 procent visserligen inte på något vis är häpnadsväckande, och att månatliga undersökningar alltid innehåller ett visst mått av brus, men han menar att det föreligger riktigt ljusa detaljhandelsutsikter för 2014.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom