Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!
Vad trevligt att du vill logga in. Vi ser att du inte har ett aktivt konto. Var vänlig kontakta kundtjänst: 0770-457 102

Ekonomiforskare: Amorteringskrav öppnar för oseriösa aktörer

2014-11-20 08:24
Foto: Fredrik Sandberg / TT

Finansinspektionens kommande amorteringskrav för bolån öppnar upp för oseriösa aktörer, varnar ekonomiforskaren Håkan Thorsell för.

"När man nu mer eller mindre driver bankerna att införa en tvingande amortering, så finns det en överhängande risk att man öppnar bolånemarknaden för andra, mindre seriösa aktörer. Om hushållen tvingas amortera av sin vanliga bank, så kan de lätt hitta andra aktörer att låna av", skriver Thorsell på Svenska Dagbladets debattsida Brännpunkt.

"Jag anser att man genom att införa ett amorteringskrav, som inte är en följd av bankernas riskbedömning och riskhantering, riskerar att öppna upp bolånemarknaden för oseriösa långivare", resonerar ekonomiforskaren.

Tanken bakom amorteringskravet är att hejda den vilda tillväxten av krediter, men det finns andra och mer skarpa metoder att ta till, anser Håkan Thorsell.

"För att stävja kredittillväxten så måste kostnaden för krediter stiga. Detta åstadkoms enklast genom en högre ränta, men kan även åstadkommas genom att ränteavdraget slopas. Kanske bör man till och med överväga att ta ut en stabiliseringsavgift på räntekostnader. På så vis kan tillväxten av lån stävjas vilket minskar riskerna. Dessutom får låntagarna finansiera de kostnader som en ohejdad kreditexpansion medför", skriver han avslutningsvis.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom