Elanders ökar vinsten

2016-01-27 10:30 Affärsvärlden SIX

Tryckerikoncernen Elanders redovisar ett resultat före skatt på 105 miljoner kronor (62) för det fjärde kvartalet 2015.

Engångsposter belastar resultatet med -16 miljoner kronor (-38).

Rörelseresultatet blev 111 miljoner (71), vilket gav en marginal på 9,9 procent (6,4).

Nettoresultatet uppgick till 73 miljoner (45), motsvarande 2,77 kronor per aktie (1,70).

Nettoomsättningen var 1.124 miljoner (1.099), motsvarande en tillväxt på +2,3 procent.

Styrelsen föreslår en utdelning om 2,20 kronor per aktie (1,10).

Tryckerikoncernen ändrar samtidigt sin utdelningspolicy. Framöver ska utdelningen i genomsnitt motsvara 30-50 procent av resultatet efter skatt, samt följa den "långsiktiga resultatutvecklingen" i bolaget.

Tidigare mål var en utdelning om cirka 30 procent av resultatet efter skatt.

Det framgår av onsdagens bokslut för 2015.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom