Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Electragruppen ökar omsättning och vinst

2019-11-19 08:58

Electragruppen, som driver butikskedjor för hemelektronik och telekomprodukter, redovisar ett resultat efter skatt på 4,6 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019 (4,3).

Resultatet per aktie uppgick till 0:88 kronor (0:82).

Nettoomsättningen uppgick till 450 miljoner kronor (438).

Rörelseresultatet blev 6,3 miljoner kronor (5,0) och rörelsemarginalen var 1,4 procent (1,1).

Under rubriken framtidsutsikter tar bolaget upp att Electra Retails varumärkessamarbete med Elon förstärker bolagets position i fackhandeln på den svenska marknaden inom hemelektronik.

"Vi är med i branschens förflyttning mot mobilitet/telekom och försvarar våra marknadsandelar inom jämförbara varuområden. I och med förvärvet av Em Home utökas verksamheten med en ny bransch, vilket breddar vårt affärsperspektiv och utvecklar våra koncept och vårt erbjudande", skriver bolaget i delårsrapporten.

Electra Logistik & IT har som uttalat mål att arbeta med att komma in och expandera på marknaderna i de nordiska grannländerna. Systemet Smart har idag aktiva användare i Sverige och Norge, uppger bolaget.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom