Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Elever - Sveriges hetaste råvara

2011-02-18 07:43

Riskapitalisterna visste vad de gjorde när storsatsningen på friskolor inleddes för fem år sedan. Elever är råvaran och marknaden växer så det knakar. Det kan vi tacka det svenska liberala regelsystemet för.

Idag går 265 000 barn och ungdomar i privata förskolor, grundskolor och gymnasier. De senaste fem åren har barn i privata skolor ökat med 50 procent. Snabbast är utvecklingen på gymnasiet som fördubblat elevantalet mellan 2005-2010, skriver DI.

Att marknaden för svenska friskolor expanderat på det här sättet hänförs till det svenska liberala regelverket.

- Det svenska systemet där man tillåter vinstdrivande företag att bedriva offentligt finansierade skolor finns bara i Sverige. Vad jag vet är det unikt, säger Bertil Östberg, statssekreterare hos utbildningsminister Jan Björklund, till DI.

2009 kunde de privata aktörerna ta emot 22 miljarder kronor i skattebidrag, en ökning med 65 procent jämfört med hur det såg ut 2005.

I Sverige kan i princip vilket företag som helst starta en friskola och sedan erhålla skolpeng från kommunen.

Den kraftiga tillväxten har fått Skolinspektionen att efterfråga hårdare regler.

- Den här marknaden har växt så oerhört snabbt att vår myndighet inte har varit rustad för den explosionen, säger Ann-Marie Begler, generaldirektör för Skolinspektionen, till DI.

Största aktörerna på friskolemarknaden

Academedia
Ägare: EQT (79,6 procent) och Providence (17,7 procent).
Skolor: 17 skolor, 30 grundskolor och vuxenutbildning.
Antal elever: Cirka 45 000.
Omsättning: 2100 Mkr (2009).
Nettoresultat: 144 Mkr (2009).

Kunskapsskolan
Ägare: Peje Emilsson med familj (63 procent) och Investor (33 procent).
Skolor: 24 grundskolor och 9 gymnasier.
Antal elever: Cirka 10 000.
Omsättning: 369 Mkr (2009 6 mån).
Nettoresultat: 11,8 Mkr (2009 6 mån).

John Bauer
Ägare: Axcel (90 procent).
Skolor: 29 gymnasieskolor.
Antal elever: Cirka 12 500.
Omsättning: 1 137 Mkr (2009).
Nettoresultat: -26 Mkr (2009)
Pysslingen
Ägare: Danska Polaris Private Equity (82 procent).
Skolor: 79 förskolor och 28 grundskolor.
Antal elever: Cirka 12 000.
Omsättning: 992 Mkr (2009).
Nettoresultat: 18,8 Mkr (2009).
Källa: DI

Jonas jonas_melzer

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom