Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Eltel vill sälja järnvägsverksamhet

2018-03-12 09:22

Eltel har tecknat en avsiktsförklaring om att avyttra sin svenska järnvägsverksamhet till Strukton Rail.

Den planerade transaktionen kommer att ha en negativ påverkan på ebita och en negativ kassaflödespåverkan uppskattad till cirka 6,5 miljoner euro.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Affären omfattar nyckelkundkontrakt, anställda och operativ utrustning.

Enligt avsiktsförklaringen avser parterna färdigställa och slutföra transaktionen under första halvåret 2018.

Som en del av avyttringen kommer Eltel att ingå ett underleverantörsavtal med Strukton Rail för slutförande av vissa järnvägskontrakt som behålls av Eltel och som beräknas vara slutförda under 2019.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom