Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

”En dubblare på sikt”

2018-06-20 18:00
Vegard Søraunet övertog förvaltningen av Odin Sverige i början av 2013.

Vegard Søraunet förvaltar fonden Odin Sverige. För Affärsvärlden berättar han om varför han är försiktig i banksektorn och avslöjar en potentiell kursdubblare.

Du är skeptisk till banker – varför då?

– Vi har Handelsbanken, men det innehavet utgör bara drygt 2,5 procent av fonden. Det kan jämföras med index där banker står för cirka 20 procent. Vi tycker att Handelsbanken är en kvalitetsbank, som just nu expanderar i både Storbritannien och Nederländerna. Men bank är lite som detaljhandel, där nya digitala aktörer utmanar affärsmodellen. Vi är också försiktiga mot bakgrund av fortsatt press på bolånemarginalerna från nya aktörer. Men vi har också ett litet innehav i Avanza som vi räknar som ny aktör.

Som ni nyligen har minskat i?

– Innehavet blev lite stort, och utgjorde nära 4 procent av portföljen. De kom med en bra kvartalsrapport, men det var drivet av bitcoin som kanske inte är hållbart på sikt. Vi köpte Avanza för 1,5 år sedan. Det är den dyraste aktien vi hittills har köpt, som under första kvartalet 2017 hade ett p/e-tal på 26. Aktien har likväl stigit med 40 procent. Många förvaltare tittar på om det är billigt eller dyrt, men vi fokuserar hellre på underliggande verksamhet i form av vinsttillväxt och framtida utdelning.

Har du något mer exempel på det i fonden?

– Nibe har alltid varit högt prissatt, och det finns en bra grund till det. De sista tio åren har investerare fått 25 procent i årlig avkastning. 81 procent kommer från att bolaget har ökat vinsterna och gett utdelning och 19 procent beror på att aktien har blivit dyrare.

Nibe är ert sjunde största innehav, vad tror du om bolaget framöver?

– De har en bra ledning som äger mycket aktier i bolaget. De har satt ett omsättningsmål år 2020 på 20 miljarder kronor och 40 miljarder kronor mellan år 2024 och 2027. Det säger lite om vilken resa bolaget är inne på. De expanderar i Tyskland och USA och på flera andra marknader. Som tillägg till sina värmepumpar och klimatlösningar går de också in i ventilation. Det är ett typiskt kvalitetsbolag som passar vår modell.

Varför har ni tagit in Securitas?

– Vi har haft en stark aktiemarknad och konjunktur, och god tillväxt för bolag inom industrin. Securitas kommer stå sig bättre i en nedgångsperiod. Bolagets smarta teknologi har ökat, men marginaleffekterna av det syns inte ännu, och vi tror att de kommer. Under våren har de också fått en ny vd, Magnus Ahlqvist, med teknikbakgrund. På sikt tror vi att Securitas kan vara en dubblare.

I höstas köpte ni in er i verkstadsbolaget AQ Group, en post på cirka 300 miljoner kronor. Hur resonerade ni där?

– Vi köpte 7,5 procent av bolaget från avgående vd och styrelseordförande som grundade bolaget. De levererar komponenter och system till industrikunder och är helst ensamma om sina uppdrag. Att en ny ledning tar bolaget till nästa steg är klokt eftersom de befinner sig i en så expansiv fas. Grundarna sitter fortfarande i styrelsen och nya vd:n från ABB Sverige var en av grundarnas tre favoritkandidater.

Du ska sitta i valberedningen för AQ Group – sitter du i fler valberedningar?

– Vår fond har vuxit från 3 till 10 miljarder kronor efter att stora institutionella investerare började investera i fonden under hösten 2016. I samband med att fonden blev större blev valberedningsarbetet ett led i att utöva aktivt ägarskap på. Vi arbetar nog lite mer som ett private equity-bolag jämfört med en indexfond och jag tror att vi är den enda fonden i Sverige som har en advisory board med näringslivstoppar. Vi har en väldigt aktiv approach gentemot de bolag vi äger och jag har också suttit i valberedningen för Beijer Alma och Axfood.

Vegard Søraunet

Förvaltar: Odin Sverige.

Förvaltat kapital: 10 miljarder kronor.

Avkastning: +8 procent i år.

Helene Rothstein

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom