Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Endomines minskar intäkterna och förlusten

2019-02-14 08:03
Foto: Kristoffer Tripplaar / Alamy/IBL

Gruv- och prospekteringsbolaget Endomines minskar såväl intäkterna som förlusten. 


Intäkterna uppgick till 7,9 miljoner kronor (28,5), en minskning med 72 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev -14,2 miljoner kronor (-37,9). 

Ebitda-resultat blev -6,1 miljoner kronor (-5,9). 

Resultatet efter skatt blev -17,9 miljoner kronor (-38,9). 

Resultat per aktie hamnade på -0,51 kronor (-3,71).

Guldproduktionen uppgick till 27,9 kg (98,7). Minskningen berodde på produktionsstoppet i Pampalo-gruvan i oktober. Anrikad malm uppgick till 7 559 ton (39 692) med guldhalt 2,6 g/t (3,0). Cash cost uppgick till 948 USD/oz (1 264)

Malmproduktionen i Friday-gruvprojektet i Idaho inleddes i december. 

Endomines lämnar också en produktionsprognos för 2019. 

"Den årliga guldproduktionen vid Friday-gruvan i Idaho, USA, förväntas under gruvans livslängd vara ungefär 9 000 oz med en cash cost om 650-900 USD/oz, beroende av produktionsområde. Endomines har inlett upptrappningen av gruvan och förväntar sig en produktion på 5 000-8 000 oz guld i form av koncentrat under året, slutresultatet beror på vilka halter och hur många malmton som nås under perioden", skriver företaget.

Affärsvärlden Finwire

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom