Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Endomines vänder till vinst

2018-05-17 07:53

Guldbolaget Endomines redovisar ett resultat efter skatt på 1,9 miljoner kronor för det första kvartalet 2018 (-12,2). Resultatet per aktie uppgick till 0:06 kronor (-0:80).

Nettoomsättningen uppgick till 27,4 miljoner kronor (28,5).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -12,9 miljoner kronor (-3,0).

Bolaget upprepar sin prognos om en guldproduktion på 250-300 kilo guld under perioden januari-september 2018.

Produktionen under oktober-december förutsätter investering i en snedbana som leder till Pampalomalmernas förlängningar mot djupet. Ett möjligt investeringsbeslut förväntas att fattas under det andra kvartalet 2018.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom